ksiegowanie

W jaki sposób księgować faktoring?

Faktoring to usługa finansowa, która zgodnie z polskim prawem nie ma regulacji odnośnie właściwego jej księgowania. Powstają więc pewne problemy i nie zawsze istnieje tylko jeden skuteczny sposób na to, aby uwzględnić ten rodzaj przepływów pieniężnych. Na co więc zależy zwrócić uwagę? Podpowiadamy.

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa świadczona przez faktora, która pozwala przedsiębiorcom odzyskać pieniądze w nieuregulowanych jeszcze fakturach. Ma ona istotne znaczenie zwłaszcza w przypadku odroczonych płatności oraz w sytuacji w której dłużnik z jakiegoś powodu nie płaci w terminie. Brak bieżących środków pieniężnych zmusza firmę do finansowania działalności z kredytów lub pożyczek. Nie jest to rozwiązanie w żaden sposób efektywne, a wręcz generuje w perspektywie czasu dodatkowe koszty. Nic więc dziwnego, że faktoring cieszy się dużo większym zainteresowaniem.

Z takich usług korzystają zazwyczaj średnie, małe oraz mikro przedsiębiorstwa. To właśnie dla nich każde opóźnienie w płatnościach generuje istotne problemy, a wręcz może doprowadzić do szybkiego bankructwa. Faktoring to doskonałe rozwiązanie także w przypadku jeśli dana firma prowadzi sprzedaż sezonowo, a więc wszelkie zyski i straty musi odnotować w ramach jasno określonych terminów swojej działalności. Także prowadząc regularny biznes i nawiązując współpracę z nieznanymi kontrahentami oraz podpisując nowe kontrakty nie jest wcale trudno trafić na nieuczciwego odbiorcę. Dobrą ochroną przed takimi praktykami jest więc faktoring.

Jak księgować faktoring?

Faktoring zgodnie z interpretacją księgową może być rozpatrywany jako ryzyko przejęcia niewypłacalności dłużnika. Dla przedsiębiorstwa będzie więc to forma zabezpieczenia przed sytuacją w której kontrahent nie zapłaci faktur w wyznaczonym terminie. Faktoring dzieli się na pełny, niepełny oraz mieszany. Każdy z tych sposobów finansowania będzie miał inne odzwierciedlenie we wpisach księgowych.

Jeśli chodzi o faktoring pełny w księgowości to należy zwrócić uwagę na całkowite przeniesienie zobowiązania na faktora. Dlatego kwotę należy wliczyć do przychodów finansowych. Nieco inaczej wygląda kwestia w przypadku faktoringu niepełnego. Tutaj kwota to tak zwana pożyczka faktoringowa. Będzie ona zwykle pomniejszona o opłatę za świadczoną usługę. Faktoring mieszany jest dużo bardziej skomplikowany. W tym przypadku wpis w księgach rachunkowych zostaje do dnia w którym kontrahent ureguluje swoje zobowiązania wobec faktora. Dopiero wtedy można taką kwotę wyksięgować.

Dodaj komentarz