pracowniczy mobbing

Mobbing wśród pracowników – czy znasz mobbing horyzontalny?

Mobbing horyzontalny to forma prześladowania, która zachodzi między pracownikami na tym samym szczeblu hierarchicznym. Często mylony z typowymi konfliktami zawodowymi, różni się od nich swoją systematycznością i długotrwałym charakterem. Ten rodzaj mobbingu może obejmować różnorodne zachowania, od izolacji i pomówień po celowe sabotowanie pracy kolegi czy koleżanki.

Charakterystyczne zachowania w mobbingu horyzontalnym

Zachowania wskazujące na mobbing horyzontalny mogą być subtelne i trudne do jednoznacznego zidentyfikowania. Należą do nich m.in. rozprzestrzenianie fałszywych informacji, ciągłe krytykowanie pracy innych bez konstruktywnego uzasadnienia, ignorowanie lub celowe wykluczanie z grupy. Takie działania, choć mogą wydawać się błahe, mają ogromny wpływ na samopoczucie psychiczne ofiary i atmosferę w miejscu pracy.

Skutki mobbingu horyzontalnego dla jednostki i organizacji

Skutki mobbingu horyzontalnego są dalekosiężne zarówno dla poszczególnych pracowników, jak i dla całej organizacji. Ofiary mogą doświadczać stresu, obniżonej samooceny, a nawet problemów zdrowotnych. Z kolei dla organizacji mobbing może prowadzić do wzrostu absencji, spadku produktywności i morale zespołu, a także do potencjalnych problemów prawnych.

Strategie radzenia sobie z mobbingiem horyzontalnym

Radzenie sobie z mobbingiem horyzontalnym wymaga wspólnych działań ofiar, kolegów z pracy i zarządu. Ofiary powinny dokumentować wszystkie incydenty, szukać wsparcia u zaufanych współpracowników i zgłaszać problemy przełożonym lub działom HR. Ważne jest również budowanie środowiska, w którym pracownicy czują się bezpiecznie, wyrażając swoje obawy i gdzie panuje otwarta komunikacja.

Rola zarządu w zapobieganiu i reagowaniu na mobbing horyzontalny

Zapobieganie mobbingowi horyzontalnemu i skuteczne reagowanie na niego leży w gestii zarządu i działów HR. Kluczowe jest tworzenie i egzekwowanie jasnych polityk antymobbingowych, organizowanie regularnych szkoleń z zakresu komunikacji i budowania zespołu, a także promowanie kultury szacunku i współpracy. Zarządzanie powinno również zapewnić dostęp do mechanizmów wsparcia dla ofiar mobbingu, takich jak mediacje czy pomoc psychologiczna.

Mobbing horyzontalny stanowi poważne wyzwanie dla środowisk pracy, ale poprzez świadome działania pracowników i zarządu, możliwe jest stworzenie zdrowego, bezpiecznego i wspierającego miejsca pracy, w którym każdy członek zespołu może się rozwijać i czuć doceniany.

Dodaj komentarz