praca notariusza

Jakie obowiązki ma notariusz?

Czym charakteryzuje się zawód notariusza? Co należy do jego zadań w trakcie codziennego dnia pracy? Czy notariusz jest uważany za osobę publiczną? To tylko kilka pytań spośród tych, które zadają sobie ludzie.

Notariusz – kto to taki?

Notariuszem zostać może tylko i wyłącznie osoba, która została mianowana przez ministra sprawiedliwości. Jest to człowiek, który został niejako upoważniony przez władzę do wykonywania swoich zawodowych obowiązków. Miejscem jego pracy jest kancelaria notarialna. Do zadań notariusza należy przede wszystkim sporządzanie wszelkich aktów notarialnych. Akty te zawsze mają znaczenie prawne i wielką moc.

Zdecydowanej większości Polaków notariusz kojarzy się z człowiekiem rzetelnym i gwarantem dobrze wystawionych dokumentów. Jest to osoba wykonująca zawód zaufania publicznego. Wszelkie podejmowane przez niego czynności jak np. wystawienie dokumentów mają charakter państwowy. W praktyce więc również wystawione dokumenty mają charakter urzędowy. Podejmowane przez notariusza czynności są opisane i określone przez stosowną do tego ustawę tj. prawo o notariacie.

Jak zarabia notariusz?

Do głównych zadań notariusza należy przede wszystkim sporządzanie aktów notarialnych. Do tego typu pism można zaliczyć m.in. umowy kupna – sprzedaży mieszkań, domów czy samochodów. Często też sporządza dokumenty dotyczące zmian przy nieruchomościach, testamenty czy mowy zrzeczenia się dziedziczenia. Jego praca jest bardzo ważna. Zarobki zaś reguluje tzw. taksa notarialna. Zawarta jest w niej informacja na temat aktualnych opłat pobieranych przez notariusza za świadczenie jego pracy.

Wykształcenie notariusza

Kancelaria notarialna – https://www.notariuszwgliwicach.pl zawsze zatrudnia notariuszy z odpowiednim wykształceniem. Tym samym notariusz powinien posiadać dyplom ukończenia studiów prawniczych z tytułem magistra. W trakcie studiów taka osoba powinna wybrać odpowiednią specjalizację tj. notarialną. Dopiero osoba, która ukończy takie studia ma szansę zostać notariuszem. Kolejnym etapem wykształcenia, aby faktycznie zostać notariuszem jest zdanie egzaminu na aplikację notarialną. Po odbyciu tej aplikacji zdaje się egzamin zawodowy i odbywa się obowiązkową asesurę. Droga do zdobycia zawodu notariusza jest drogą krętą i wyboistą jednak jest to również droga, która daje możliwość dobrych zarobków na jej końcu. Warto również podkreślić, że osoba będąca notariuszem musi mieć ukończone 26 lat. Po osiągnięciu tych wszystkich wymagań dana osoba otrzymuje, po rozpatrzeniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości, powołanie na stanowisko o charakterze notariusza.

Dodaj komentarz