pobyt czasowy

Karta czasowego pobytu – w jakich przypadkach jest wydawana?

Każda osoba korzystająca z pomocy agencji pracy, jeśli nie jest obywatelem Polski, powinna posiadać kartę pobytu czasowego. Jest to bardzo ważny dokument, bez którego podjęcie pracy może okazać się niemożliwe. Czym dokładnie jest taka karta i z jakimi formalnościami wiąże się jej zdobycie?

Czym jest karta pobytu czasowego?

Karta czasowego pobytu to jeden z najważniejszych dokumentów dla osób z zagranicy, które planują dłuższy pobyt w Polsce. Obowiązek posiadania takiej karty spoczywa na wszystkich, którzy nie mają obywatelstwa polskiego, a planują pozostać w granicach naszego kraju powyżej trzech miesięcy. Dokument wydawany jest na maksymalnie trzy lata — może być wydany na krótszy okres, ale zależy to bezpośrednio od decyzji orzekającej ją instytucji. W razie gdyby decyzja nie była zadowalająca dla osoby ubiegającej się o kartę, może ona zawsze złożyć odwołanie, podając argumenty orzekające na jej korzyść.

Najważniejszym momentem, który sprawia, że posiadanie karty czasowego pobytu staje się koniecznością, jest chęć podjęcia pracy. Bez takiej karty polski pracodawca nie może zatrudnić obcokrajowca. Wiąże się to z obowiązującymi na terenie kraju przepisami.

Jak starać się o kartę czasowego pobytu?

Jeśli osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego chce starać się o kartę czasowego pobytu, może skorzystać z usług agencji pracy dla obcokrajowców. Takie placówki jak Santina agencja pracy pomagają swoim klientom w załatwieniu wszelkich formalności związanych z wystąpieniem o kartę. W pierwszym etapie starania o nią przeprowadzają one konsultacje prawne, które pomagają określić status prawny obcokrajowca i ustalić powody, dla jakich chce on zostać w Polsce na dłużej niż trzy miesiące. Następnie gromadzą wszystkie potrzebne do wniosku o kartę czasowego pobytu dane, uzupełniają go razem z klientem i przedkładają w odpowiednim urzędzie.

Czasami zdarza się, że wniosek o kartę zostanie odrzucony lub prawo do pobytu przyznane zostaje na okres krótszy niż wnioskowany. W takich przypadkach agencja pracy pomaga w napisaniu odwołania i przeprowadzeniu sprawy po raz kolejny.

Dodaj komentarz