wynajem pracownikow

Na czym polega wynajem pracowników?

Wynajem pracowników może być odpowiedzią na brak rąk do pracy. Często jest lepszą opcją niż przeprowadzanie rekrutacji i zatrudnienia na ostatnią chwilę. Na czym polega wynajem pracowników? W jakich sytuacjach sprawdza się najlepiej?

Wynajem pracowników – kiedy będzie to dobra opcja?

Wynajem pracowników stanowi odpowiednie rozwiązanie wtedy, gdy pojawia się nagła potrzeba na wykonanie nowych zleceń i większej ilości pracy. W tego typu sytuacjach nie będzie ekonomicznym rozwiązaniem rekrutacja i zatrudnianie osób z tzw. ulicy. Rozwiązuje to problem braku wolnych rąk do pracy. Przedsiębiorstwa pracujące w specyficznych branżach, które charakteryzują się nieregularną liczbą zleceń, okresami przestoju i intensywnej pracy, mogą w ten sposób zapewnić sobie ciągłość dostępu do pracowników.

Zapotrzebowanie na pracę jest ruchome – jednego dnia może być jej więcej, drugiego mniej. Wtedy wynajem pracowników od zaprzyjaźnionej firmy będzie dobrą opcją. Warto mieć szerokie kontakty w danej branży i w razie pojawienia się palącej potrzeby skorzystać z dodatkowych rąk do pracy. Agencje zajmujące się wynajmem pracowników współpracują ze sprawdzonymi i godnymi zaufania osobami, na których zawsze mogą polegać. Wynajem pracowników w wielu przypadkach będzie doskonałym rozwiązaniem.

Legalizacja pobytu cudzoziemca – w jaki sposób się odbywa?

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Szczecinie polega na uzyskaniu przez niego pozwolenia na pobyt – po upływie 3 miesięcy od przyjazdu na terytorium Polski. Dotyczy to obywateli z krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy mieć przy sobie dokument tożsamości, na przykład paszport. Osoby, które po 3 miesiącach pobytu zignorują obowiązek zgłoszenia się z wnioskiem do Urzędu Wojewódzkiego po uzyskanie pozwolenia na pobyt muszą liczyć z karą grzywny. Po upływie 5 lat stałego przebywania w Polsce obywatele wyżej wymienionych krajów uzyskują prawo stałego pobytu.

Dodaj komentarz