Jak zbudować zespół, który odniesie sukces?

W firmach, które zatrudniają kilku do kilkunastu pracowników, wszyscy świetnie się znają. Jednak w wielkich przedsiębiorstwach czy korporacjach, takie więzi nie są możliwe. Po prostu jest zbyt wielu pracowników, którzy na co dzień nie współpracują ze sobą. Dlatego wszelkiego rodzaju imprezy integracyjne są potrzebne. Dzięki nim sami pracownicy mogą się lepiej poznać, ale też kadra zarządzająca czy właściciel firmy, podczas takich okazji, mogą zobaczyć zachowanie swoich podwładnych i nawiązać z nimi luźne rozmowy. Integracja to okazja do dzielenia się doświadczeniem, zacieśniania więzi i poznawania współpracowników. Jak może pomóc w budowaniu zespołów do pracy zadaniowej?

Team building – jak wybrać zespół do pracy nad projektem?

Wybieranie pracowników, którzy mają zająć się konkretnym projektem lub po prostu obsługiwać jeden dział, mając ten sam zakres zadań nie jest łatwe. Może nam się wydawać, że wystarczy wybrać osoby, które mają konkretne wykształcenie. I to oczywiście jest bardzo pomocne, ponieważ w zespole potrzebujemy osób o specjalistycznej wiedzy. Ale co z innymi osobami, które pracują w firmie, ale mają zupełnie inny kierunek wiedzy? Dlatego trzeba spojrzeć też na doświadczenie w pracy. Mogą być osoby, które, choć studiowały zupełnie coś innego, to pracują już od lat w innej dziedzinie i odnoszą w niej sukcesy. Zatem mamy już co najmniej dwa typy pracowników: z wiedzą i z doświadczeniem. Potrzebne są jeszcze osoby, które potrafią zarządzać ludźmi i działać według planu, często po presją czasu. Każdy team musi mieć swojego lidera, dlatego musimy do zespołu włączyć osobę, która świetnie dogaduje się z innymi osobami, a jednocześnie potrafi wyegzekwować wykonanie powierzonych obowiązków.

W jaki sposób spotkania integracyjne mogą poprawić jakość pracy?

Spotkania integracyjne mają na celu poznanie lepiej swoich współpracowników. A co za tym idzie nawiązanie lub umocnienie relacji. Łatwiej nam się pracuje z osobami, które dobrze znamy. Nawet jedno wspólne spotkanie integracyjne, może nam w tym pomóc. Integracja zespołu to nie tylko samo spotkanie, gdzie można porozmawiać o wszystkim. Można zapisać zespół na wspólny kurs, szkolenie czy nawet gry zespołowe. Co ciekawe nie musi to być spotkanie offline, z powodzeniem można wykorzystać integrację online, podczas której pracownicy będą brali aktywny udział.

Każde takie spotkanie może poprawić relacje między pracownikami, ale i między osobami pracującymi na niższych i wyższych stanowiskach. Podczas wspólnej kolacji czy wyjazdu integracyjnego, nie ma znaczenia kto zajmuje jakie stanowisko. I między innymi to pozwala pracownikom zachowywać się bardziej swobodnie. Z drugiej zaś strony kierownik, dyrektor czy właściciel firmy może obserwować z boku już istniejące więzi między pracownikami. Czy zespół, który chcemy stworzyć dobrze się czuje w swoim towarzystwie? Czy podczas gier zespołowych byli dobrze zgrani? Jeśli tak, to mamy zespół z wielkim potencjałem. Gdy pracownicy potrafią na sobie polegać, ufają sobie i mają pozytywne relacje, przełoży się to, na sposób, w jaki wykonują swoje obowiązki.

Jak wykorzystać potencjał integracji?

Przede wszystkim możemy zorganizować bardzo różne spotkania integracyjne. Od urządzenia uroczystej kolacji dla pracowników z okazji zakończenia roku, po spotkania wyjazdowe, podczas których zostaną urządzone różne gry i atrakcje. Także spotkania online z profesjonalistą, który je poprowadzi mogą być owocne. Najważniejsze jest jednak, aby przed organizacją integracji, odpowiedzieć sobie na pytanie: jaki jest nasz cel?

Dodaj komentarz