dzialalnosc gospodarcza

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Każdy przedsiębiorca, który zakłada działalność, ma obowiązek zdecydować, w jakiej formie będzie płacił podatki. Na pytanie, jaki sposób rozliczania się z fiskusem jest najlepszy, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy do szeregu czynników. Każdy wybór przynosi określone korzyści oraz konieczność liczenia się z pewnymi konsekwencjami. Jakie są formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce?

Konieczność wybory jednej z form opodatkowania

Prowadzenie działalności gospodarczej niewątpliwie daje ogromne korzyści, jednak nie obywa się to bez istnienia licznych obowiązków. Jednym z nich jest konieczność odprowadzania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Każdy przedsiębiorca może osobiście wybrać jedną z form opodatkowania. Do wyboru są następujące sposoby:

  1. Zasady ogólne.
  2. Skala liniowa.
  3. Karta podatkowa.
  4. Ryczałt od dochodów ewidencjonowanych.

Zanim właściciel złoży deklarację dotyczącą wybranego sposoby rozliczania się, powinien poznać je wszystkie i dokładnie przeanalizować. W podjęciu właściwej decyzji najczęściej pomagają mu firmy takie, jak EMIKOL, które działają na rynku usług księgowo-podatkowych. Przedsiębiorca, zwłaszcza ten początkujący, nie zawsze orientuje się, jaki sposób płacenia podatków będzie najlepszy dla profilu działalności jego firmy. Pomoc fachowców z biura rachunkowego, za każdym razem pozwoli zadecydować tak, aby przedsiębiorstwo miało z tego jak najwięcej korzyści.

Na czym polegają poszczególne formy opodatkowania?

Najpopularniejszą formą opodatkowania są Zasady Ogólne. Sposób ten polega na opodatkowaniu odnoszącemu się do dwóch progów dochodów. Gdy dochody roczne nie przekraczają kwoty 85.528 złotych, to podatek wynosi 17 procent. Natomiast po przekroczeniu tej sumy trzeba zapłacić 32 procent podatku. W przypadku jej przekroczenia, podatek naliczany zostaje od nadwyżki.

Skala liniowa znajduje zastosowanie szczególnie w przypadku osiągania przez firmę bardzo wysokich dochodów. Podatek wynosi niezmiennie 19 procent. W tym przypadku przychody są pomniejszane o koszty ich uzyskania, ale nie korzysta się z ulg jak przy Zasadach Ogólnych.

Natomiast karta podatkowa to najprostsze rozliczanie podatków. Stosowana w przypadku braku obowiązku prowadzenia księgowości. Wysokość podatku nie zależy też od dochodów. Na jego wysokość wpływa wiele czynników i określany jest z góry przez naczelnika Urzędu Skarbowego.   

Ryczałt od dochodów ewidencjonowanych, to stały procent podatku dla poszczególnych grup przedsiębiorców. Poszczególne branże, handlowcy lub wytwórcy mają przypisany konkretny procent podatku dochodowego.

Dodaj komentarz