kodeks pracy

Ocena ryzyka zawodowego – jak się ją sporządza?

Analizowanie środowiska pracy to obowiązek każdego pracodawcy. Przewiduje to zresztą polskie prawo. Chodzi o przepisy, które są zawarte w kodeksie pracy. O czym jednak należy pamiętać, gdy ma być sporządzony taki dokument? Przede wszystkim chodzi o to, aby stwierdzić, co potencjalnie może zaszkodzić pracownikom i co może im wyrządzić krzywdę. Ocena ryzyka zawodowego pozwala zweryfikować, czy zastosowano w danej firmie wszystkie niezbędne środki, które mogłyby wyeliminować te potencjalne zagrożenia. 

Jakie kroki się podejmuje, aby sporządzić ocenę ryzyka zawodowego?

Bardzo ważne jest w przypadku takich analiz trzymanie się pewnej struktury działań, co pozwala zminimalizować ewentualne błędy. Po pierwsze więc bardzo ważna będzie identyfikacja zagrożeń. Należy dokładnie przeanalizować miejsce pracy oraz wykonywane tam czynności w celu zidentyfikowania wszystkich możliwych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Poza tym, gdy realizowana jest ocena ryzyka zawodowego w Koninie albo w innym mieście, po zidentyfikowaniu zagrożeń należy dokładnie przeanalizować każde z nich pod kątem możliwych skutków oraz prawdopodobieństwa ich wystąpienia. W tym celu można wykorzystać różne narzędzia, takie jak katalog zagrożeń zawodowych, wytyczne dla branży, bazy danych, opinie ekspertów itp.

Kto może podjąć się oceny ryzyka zawodowego?

Jeżeli chodzi o samą realizację takich działań, to można tu wykorzystać specjalistów zatrudnionych w firmie lub zlecić takie usługi na zewnątrz. Jeśli chodzi o usługi BHP i PPOŻ. – firma Atest realizuje je od ręki i gwarantuje najlepszy wybór działań zapobiegawczych. W praktyce może chodzić o zastosowanie środków ochrony indywidualnej, zmiany w organizacji pracy, usunięcie źródła zagrożenia, szkolenia i instruktaże dla pracowników.

Poza tym istotne jest, aby tego typu oceny ryzyka były realizowane regularnie, czyli co najmniej raz w roku lub po zmianach, które były wdrożone w miejscu pracy albo jeśli chodzi o organizację pracy.

Dodaj komentarz