ksiegi rachunkowe

Księgi handlowe — o czym mowa w praktyce?

Każda firma zobowiązana jest do prowadzenia księgowości. Niektórzy podatnicy muszą korzystać z jej pełnej formy, inni zaś dowolnie wybierają sobie sposób rozliczeń. Cześć przedsiębiorstw zobligowana jest do zestawiania każdego zdarzenia gospodarczego, które wydarzy się podczas prowadzonej przez siebie działalności, czyli prowadzenia ksiąg handlowych. O czym mowa w praktyce i kogo ten obowiązek dotyczy? Podpowiadamy.

Czym są księgi handlowe?

Księgi handlowe w Łodzi i wszystkich innych miastach muszą być wprowadzone w taki sam sposób. Stanowią one rzetelne zestawienie każdego zdarzenia gospodarczego, które wydarzyło się w firmie. Znajduje się w nich między innymi wykaz obrotów, sald, a także inwentarz przedsiębiorstwa.

Obecnie nie są one już prowadzone w formie papierowej, lecz za pośrednictwem specjalnych programów komputerowych. Zgodnie z ustawą o rachunkowości elementy, z jakich powinny składać się księgi rachunkowe to: dziennik, księga główna i pomocnicza, a także zestawienia obrotów i sald księgi głównej i pomocniczej oraz wykaz składników aktywów i pasywów.

Kto musi prowadzić księgi handlowe?

Firmy, które proszą o pomoc w prowadzeniu ksiąg handlowych biura rachunkowe w Łodzi to przedsiębiorstwa zobowiązane do tego typu czynności przepisami prawa. Należą do nich działalności, które muszą prowadzić pełną księgowość. Wśród nich można wymienić spółki kapitałowe, czyli z o.o. i s.a., komandytowe, komandytowo-akcyjne, a także osoby fizyczne i spółki, których roczny limit przychodów przekroczy równowartość 2 000 000 euro.

Chociaż z prawnego punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, aby właściciel samodzielnie prowadził swoją księgowość, to zazwyczaj zadanie to powierzane jest profesjonalistom, którzy posiadają wiedzę rachunkową i podatkową. Korzystając z pomocy biura księgowego, należy jednak w terminie 15 dni od wydania dokumentu powiadomić właściwy Urząd Skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także zapewnić do nich dostęp wraz z dowodami uprawnionym organom kontroli.

Dodaj komentarz