Zezwolenie na pracę typu A – o czym mowa w praktyce?

Polskie przepisy umożliwiają na kilka sposobów zatrudnić obcokrajowca. Sposób ubiegania się o pozwolenie na pracę jest uzależniony od sytuacji prawnej cudzoziemca. Najpowszechniejszym sposobem jest jednak zezwolenie na pracę typu w Szczecinie i innych miastach. Więcej informacji zawarto w tym artykule.

Zezwolenie na pracę typu A – kto może się starać o przyznanie?

O zezwolenie tego typu może się starać firma, która zatrudnia obcokrajowca. W praktyce o zezwolenie może się starać każdy obywatel EU, krajów EOG i Szwajcarii. Taka metoda pozwala zabezpieczyć interesy przedsiębiorcy, a także samego pracownika. Dzięki takiemu zezwoleniu również pobyt stały w Szczecinie i innych miastach jest szybciej procedowany.

Wniosek o zezwolenie właściciel firmy musi złożyć do odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego. Poprawnie wypełnione dokumenty muszą zawierać m.in. informacje o firmie, która daje pracę obcokrajowcowi, informacje opisujące cudzoziemca, a także opis charakteru pracy realizowanej przez cudzoziemca (rodzaj pracy, stanowisko, przepisywane wynagrodzenie itp.).

Ciekawostką jest to, że opłaty formalne reguluje pracodawca, a nie pracownik chcący legalnie pracować w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy w Szczecinie i innych miastach na 3 miesiące kosztuje 50 zł, natomiast powyżej 3 miesięcy wynosi 100 zł. Wniosek dotyczący zezwolenia pracodawca może złożyć na osobiście, listownie lub elektronicznie za pomocą dedykowanego portalu państwowego.

Zezwolenie na pracę typu A – jakie są formalności?

Cudzoziemiec, aby mógł cieszyć się ze zezwolenia, musi dołączyć do ogólnego wniosku załączniki w postaci oświadczenia o niekaralności pracodawcy, odpis KRS pracodawcy, skany dokumentów podróży cudzoziemca, dowód wpłaty oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przez cudzoziemca do pracy w Polsce.

Jak widać, formalności jest mnóstwo dlatego na rynku obcokrajowcy, a także przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie ze strony specjalnych firm pośredniczących, pośredniczących we wspomnianych formalnościach.

 

Dodaj komentarz