Rozmowa o żałobie w miejscu pracy

Choć śmierć to trudny temat, warto o niej rozmawiać. Jest obecna w naszym życiu i niesie ze sobą szereg konsekwencji. Nie sposób zakładać, że zespół współpracowników takie zdarzenie jak śmierć może ominąć. Jednym z zadań Fundacji NAGLE SAMI jest „oswajanie” tematu żałoby i straty, kształtowanie świadomości społecznej w tym obszarze. Projekt NAGLE ZMIANA otwiera przestrzeń do rozmowy o żałobie w miejscu pracy, z którą możemy spotkać się m.in. w trzech przedstawionych niżej sytuacjach.

Śmierć pracownika

Kiedy umiera pracownik, zespół, z którym pracował przeżywa żałobę. W takiej sytuacji organizacja musi poradzić sobie nie tylko z brakiem pracownika, ale i z przeżyciami pozostałych współpracowników związanymi z utratą, które mogą być wielowymiarowe i intensywne. Wśród pracowników mogą pojawić się pytania, takie jak: Gdzie szukać wsparcia? Jak pogodzić przeżywanie żałoby z oczekiwaniami organizacji? Jak pomóc rodzinie zmarłego? Jak zorganizować dalszą pracę? Specjaliści HR stają wobec szeregu wyzwań, m.in. natury psychologicznej, komunikacyjnej, organizacyjnej i prawnej. Odnalezienie się w tej trudnej – osobiście i zawodowo – sytuacji wymaga właściwego przygotowania. To, w jaki sposób organizacja poradzi sobie z kryzysem może mieć długofalowe skutki, kształtując zaangażowanie, zaufanie i lojalność pracowników wobec siebie i wobec pracodawcy.

Śmierć osoby bliskiej pracownika

Kryzys związany z utratą bliskiej osoby może prowadzić do wielu zmian – zarówno w wymiarze psychologicznym, jak również somatycznym oraz społecznym. Osoba przeżywająca żałobę po powrocie do pracy może doświadczać wielu silnych emocji, takich jak smutek, lęk, niepokój czy złość. Mogą pojawić się także problemy z koncentracją i pamięcią, trudności w podejmowaniu decyzji, zmiany dotyczące funkcjonowania społecznego, w tym zmienność zachowań, drażliwość, unikanie bądź nadmierne dążenie do kontaktu, które często niepokoją i dezorientują otoczenie. Łatwo wówczas o konflikty i nieporozumienia. Reakcje współpracowników, niestety, bywają niewłaściwe, np. przekonanie, że osobę w żałobie należy „zostawić w spokoju”, zapewnianie, że „wszystko będzie dobrze” czy nadmierne narzucanie się z pomocą. Brak odpowiedniego wsparcia może prowadzić do przedłużających się nieobecności w pracy, stopniowego wykluczenia z życia społecznego i pogorszenia stanu zdrowia. Stres i napięcie związane z trudną, nietypową sytuacją mogą przełożyć się na relacje w zespole i jakość pracy. Trudne doświadczenia związane z utratą dotyczą każdego z nas. Warto więc wiedzieć, w jaki sposób może przebiegać proces żałoby i jak towarzyszyć osobie po stracie.

Kontakt z klientem w żałobie

Dopełnianie formalności po śmierci bliskiej osoby, w tym w bankach czy urzędach, bywa stresujące i nieprzyjemne – zarówno dla klientów, jak również dla pracowników tych organizacji. Chcąc zadbać o jakość kontaktu z klientem w żałobie i zachowanie dobrej relacji w tym szczególnym dla niego czasie, warto odpowiednio przygotować pracowników do rozmowy z osobą po stracie, zwracając uwagę m.in. na to, jak reagować na nietypowe zachowania związane z przeżywaną stratą (m.in. gniew, płacz, utrudniony kontakt), jak radzić sobie z trudnymi emocjami – swoimi i klienta, jak skutecznie realizować obowiązki przy zachowaniu uważności na potrzeby klienta oraz jak zadbać o siebie.

Poruszone wyżej zagadnienia są przedmiotem szkoleń organizowanych przez Fundację NAGLE SAMI – w ramach projektu NAGLE ZMIANA.

Dodaj komentarz