wlasna dzialalnosc gospodarcza

Jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Coraz więcej osób decyduje się na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jej prowadzenie wiąże się bowiem nie tylko z dużą elastycznością i swobodą działania, ale też możliwym zwiększeniem zarobków. Rejestracja nowej firmy wymaga jednak dopełnienia wielu formalności, o których należy pamiętać, by cały proces przebiegł bez przeszkód. Sprawdź więc w artykule, jak krok po kroku założyć jednoosobową działalność gospodarczą!

Złożenie wniosku w formie online

Dużym ułatwieniem dla przyszłych przedsiębiorców jest możliwość złożenia odpowiedniego wniosku w formie online. By jednak móc wysłać formularz CEIDG-1 przez Internet, konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego. Wystarczy wówczas odpowiednio wypełnić dokument i złożyć go np. przez stronę e-PUAP. We wniosku powinny zostać zawarte takie informacje, jak:

  • imię i nazwisko, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia osoby wnioskującej,
  • dane dot. dokumentu tożsamości, PESEL, obywatelstwa i miejsce zamieszkania,
  • nazwa działalności, którą chcesz założyć (zawierająca Twoje imię i nazwisko),
  • wybrane kody PKD,
  • data rozpoczęcia działalności i liczba planowanych pracowników,
  • dane dot. ubezpieczenia i urzędu skarbowego.

Oczywiście formularz ten możesz przesłać również w formie listownej lub złożyć podczas wizyty osobistej w urzędzie.

Uzyskanie numerów NIP i REGON oraz zgłoszenie się do ZUS-u

Zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się również z uzyskaniem numerów identyfikacyjnych NIP i REGON. Są one nadawane po rejestracji w CEIDG. Kolejnym obowiązkiem początkującego przedsiębiorcy jest zgłoszenie się do ZUS-u. Wówczas należy wypełnić odpowiedni druk dotyczący ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego lub opłacania wyłącznie składki zdrowotnej.

W tym miejscu warto też się zastanowić nad formą opodatkowania, jaką chcesz wybrać oraz przemyśleć możliwość odliczania podatku VAT podczas dokonywania zakupów firmowych. Jeśli chcesz być vatowcem, powinieneś zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym.

Pozostałe obowiązki przedsiębiorcy

Bardzo istotnym obowiązkiem przedsiębiorcy, który zakłada bądź niedawno zarejestrował jednoosobową działalność gospodarczą, jest dopełnienie kwestii księgowości. Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z pomocy biur usług księgowych, takich jak Biuro Duet, które pomogą Ci we wszelkich sprawach rozliczeniowych. Dzięki temu nie będziesz musiał przejmować się comiesięczną księgowością, wyliczaniem podatku i uwzględnianiem w nim wszystkich faktur. Zamiast tego będziesz mógł w pełni skupić się na rozwoju swojej nowej firmy.

Dodaj komentarz