wynajem nieruchomosci

Jak opodatkować najem prywatny nieruchomości?

Wynajem mieszkania, lokalu gospodarczego czy domu może być przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej, lecz coraz częściej na takie rozwiązanie decydują się również osoby prywatne. Dotychczas problem stanowiła kwestia opodatkowania przychodów z najmu prywatnego, jednak regulacje Polskiego Ładu wprowadzają w tym zakresie proste i klarowne rozwiązanie. 

Ryczałt – jedyna dostępna forma opodatkowania

Do 2022 podatek od wynajmu mieszkania bądź innej nieruchomości mógł być opłacany na dwa sposoby – za pomocą skali podatkowej bądź ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W pierwszym przypadku podatnicy mieli możliwość odliczenia kosztów, na przykład poniesionych w ramach przeprowadzonego remontu. Ryczałt nie uwzględnia kosztów, lecz jednocześnie w jego przypadku obowiązuje niższa stawka podatku. Obecnie podatnicy, którzy uzyskują przychody z tytułu:

  • najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o zbliżonym charakterze,
  • dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników

opodatkowują je za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nawet jeśli owe przychody nie są uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stawki podatku od najmu prywatnego

Ustawodawca jasno określa, jak należy obliczyć należny podatek od przychodów z tytułu najmu prywatnego. Wprowadzono tutaj swego rodzaju skalę, która zawiera w sobie dwie stawki podatku. Pierwsza z nich to 8,5% – podatnicy mogą rozliczać się za jej pomocą, jeśli uzyskiwane w ciągu roku przychody z najmu nie przekraczają 100 000 zł. W sytuacji, gdy przekroczono ów próg, podatnik zapłaci podatek w wysokości 12,5% nadwyżki. Obecnie nie ma już możliwości rozliczania się z najmu prywatnego na zasadach ogólnych, niemniej jednak obowiązuje tutaj jeden wyjątek. Dotyczy on podatników, którzy w 2021 roku rozliczali się na zasadach ogólnych. Do końca 2022 roku mogą kontynuować prowadzenie rozliczeń w tej formie, uwzględniając ponoszone nakłady w kontekście wynajmowanej nieruchomości. Tymczasem od 1 stycznia 2023 roku będą musieli zmienić formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jak rozliczyć się z należnego podatku?

Podatnicy, którzy decydują się wynająć mieszkanie i uzyskują z tego tytułu przychód, nie muszą dokonywać zgłoszenia do urzędu skarbowego. Niemniej jednak są oni zobowiązani regularnie rozliczać się z podatku należnego, w systemie miesięcznym bądź kwartalnym. Należność należy uregulować do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu (lub kwartale), za jaki ma miejsce rozliczenie. Ryczałt wpłaca się na mikrorachunek podatkowy, generowany na podstawie numeru PESEL bądź NIP (dla osób prowadzących działalność gospodarczą). Jednocześnie należy pamiętać o obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego na formularzu PIT-28. Podatnicy mają na to czas do 28 lutego roku następującego po roku, za który się rozliczają. W przypadku, gdy z jakichś powodów kwota podatku zapłaconego nie zgadza się z tą, która wynika z deklaracji, podatnik zobowiązany jest wpłacić na konto urzędu skarbowego powstałą różnicę.

Źródło: informacje z portalu Poradnik Przedsiębiorcy

Dodaj komentarz