HRownia | 2017-11-28

Wolontariat pracowniczy - narzędzie rozwoju pracowników i firmy

Wolontariat pracowniczy - narzędzie rozwoju pracowników i firmy

Czym jest wolontariat pracowniczy?

Jest to ogół dobrowolnych działań pracowników na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zaangażowane w niego osoby wykorzystują swoje umiejętności na rzecz potrzebujących lub tak, by przysłużyć się swojej społeczności. W związku ze strategią społecznej odpowiedzialności biznesu, wiele firm decyduje się na udzielenie swoim pracownikom wsparcia przy realizacji ich planów związanych z wolontariatem. Może ono obejmować czynniki finansowe, zasoby organizacyjne lub merytoryczne. Jest to także dobry sposób kreowania wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa etycznego oraz sposób na wniesienie wkładu do czynu społecznego, ale także sposób na wyraźniejsze zaznaczenie swojej prezencji na lokalnym rynku. Temat rozwijamy podczas prowadzonych przez nas szkoleń.

 

Wolontariat pracowniczy jest sposobem realizacji polityki personalnej, ponieważ:

Na budowanie profesjonalnych relacji w oparciu o zasady szacunku, zaufania i dobrowolności, a także nowego, empatycznego modelu przywódczego, wpływają takie zagadnienia jak:

- poczucie silniejszego związku z firmą, doceniającą potrzeby i ambicję pracowników (employer branding),

- poprawa relacji interpersonalnych w miejscu pracy – poprzez pracę w wolontariacie pracownicy rozwijają swoją empatię oraz inteligencję emocjonalną, co przekłada się na mniejszą konfliktowość oraz wzrost motywacji do wykonywania zleconych im zadań (team building),

- zacieśnianie relacji pomiędzy pracownikami – między innymi poprzez takie aktywności przekłada się na poprawę atmosfery w miejscu pracy,

- promocja rozwoju osobistego poprzez pracę, na której korzystają wszyscy członkowie społeczności – podczas pracy w wolontariacie pracownicy zdobywają doświadczenie oraz rozwijają swoje umiejętności (skills development),

- zwracanie uwagi pracowników na zagadnienie równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym – poprzez zapewnienie im przestrzeni na aktywności z rodziną i bliskimi (life-work balance).

 

Wolontariat jako narzędzie w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Żyjemy w epoce mediów społecznościowych i internetowych, dostęp do informacji jest łatwiejszy niż kiedykolwiek, dlatego też klienci czy kandydaci na różne stanowiska w naszej firmie, za pomocą kilku ruchów myszką, mogą wiele dowiedzieć się o naszej organizacji. Dla wielu z nich istotną zaletą, wpływającą na wybór naszej oferty, może być społeczne zaangażowanie czy wartości etyczne przedsiębiorstwa. Dlatego też, kreowanie swojego wizerunku w oparciu o strategię społecznej odpowiedzialności stało się istotną kwestią dla wielu firm. Dodatkowo wolontariat może być dobrym narzędziem w tworzeniu lub rozwoju poczucia odpowiedzialności oraz identyfikacji pracowników z ich firmą, co ma przełożenie na jej wyniki.

 

Koordynacja wolontariatu przez dział HR pozwala:

- wykorzystać niestandardowe modele motywacji pracownika,

- zaspokoić jego potrzebę szacunku i uznania,

- stworzyć przestrzeń dla jego rozwoju i samodoskonalenia,

- wprowadzić nowe standardy kultury prowadzenia biznesu w życie firmy,

- stawia firmę w korzystnym świetle w oczach społeczności,

- rozpoznać i rozwijać umiejętności nowego lidera,

- zwiększyć stopień identyfikacji pracownika z celami firmy,

- kreować i utrzymywać opłacalne relację z nowymi klientami.

HR jest postrzegany przez pracowników lepiej, gdy mają oni poczucie, że firma pomaga im w ich aktywności społecznej, wspierając lokalne inicjatywy związane z wolontariatem.


 

Wolontariat w kontekście rozwoju osobistego

Jako, że najszybszym sposobem nabywania nowych i doskonalenia już posiadanych umiejętności jest praktyka, wolontariat stanowi dobrą okazję do tego,  by w ciekawy i pożyteczny sposób rozwijać swoje kompetencje.

Realizując cele społeczne, a nie partykularne interesy przedsiębiorstwa, pracownicy są dużo bardziej tolerancyjni wobec odmiennych wizji lub poglądów. Poznają nowe spojrzenia na rozwiązanie problemów. Brak presji i ścisłego nadzoru pozwala im zastanowić się nad innymi punktami widzenia. Poprzez wymianę pomysłów pracownicy mogą więc nabyć nowe umiejętności lub udoskonalić te, które już posiadają. W wielu przypadkach doświadczenie pracy w wolontariacie pozytywnie wpływa na poprawę postawy w warunkach zawodowych.

Pracodawca natomiast może cieszyć się lepiej zintegrowanym, bardziej komunikatywnym zespołem, który doświadczenie zdobyte przy pracy w wolontariacie wykorzysta w rzeczywistości biznesowej. Pracownicy bogatsi o te przeżycia stają się bardziej empatyczni oraz otwarci, rozwijają zasady współżycia ze sobą nawzajem. Zacieśniają się więzi między nimi, czyniąc ich bardziej efektywnymi w pracy zespołowej. Te wszystkie zalety przekładają się na zwiększenie pewności siebie oraz poczucie życia w zgodzie z własnymi zasadami.

 

Na czym polega wolontariat kompetencji

Wolontariat pracowniczy możemy podzielić na dwie kategorię

- Wolontariat „hands on” – w większości wypadkach jest to fizyczne wsparcie inicjatyw społecznych, takich jak budowa placu zabaw czy sprzątanie terenów zielonych.

- Wolontariat „skill based” – ten rodzaj wolontariatu kompetencji pozwala pracownikowi wykorzystać jego specjalistyczną wiedzę w służbie społeczności.

Drugi z wymienionych rodzajów wolontariatu uznawany jest za przyszłość tej inicjatywy. Świadczone w jego obrębie usługi mogą obejmować pomoc organizacyjną dla stowarzyszeń pozarządowych lub edukację, czy przekazywanie konkretnych umiejętności. Mogą także opierać się na przekazaniu konkretnych usług dla organizacji pożyteczności publicznej (np. szkole, fundacji lub MOPS). Taki rodzaj pomocy społecznej ma działanie długofalowe, dzięki przekazanym umiejętnością pracownicy różnych placówek mogą efektywniej nieść pomoc potrzebującym. Umiejętności które nabywają zostają z nimi dłużej niż okres trwania wolontariatu.

Zdolności nabywane i rozwijane w toku pracy w wolontariacie

- umiejętność pracy zespołowej,

- elastyczność w działaniu,

- wytrwałość oraz motywacja do osiągania celu,

- wzrost kompetencji interpersonalnych,

- perswazyjność,

- empatia,

- odpowiedzialność,

- umiejętności organizacyjne,

- komunikacja z różnorodnymi odbiorcami.

 

Zapraszamy do strefy wiedzy – wikiGamma, w której omawiamy inne tematy z obszaru HR.

 

Autor:

Michał Wasilewski

Dyrektor ds. rozwoju w firmie Gamma

www.projektgamma.pl | www.gammadiscover.pl | www.szkoleniaeksperckie.pl

 

Inne wpisy autora:

Powiązane Artykuły

Praktyki studenckie w świecie IT, czyli jak rekrutować i zatrudniać najlepszy ...
2019-04-06
Kobiety mówią „dość!” nierównemu traktowaniu w pracy
2019-04-06
Nawet sześć na dziesięć wypadków przy pracy jest wynikiem ludzkiego błędu
2019-04-06
Raport ADP Polska: „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce w Q4 2018/FY 2018”
2019-02-24

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!


Wydarzenia Zobacz Więcej