Marta Bober | 2016-12-08

Więźniowie w pracy

Więźniowie w pracy
Z tego artykułu dowiesz się ...
  • na czym polega program aktywizacji zawodowej więźniów,

  • jak wygląda kwestia wynagrodzeń dla pracujących więźniów,

  • z których ulg mogą korzystać przedsiębiorcy zatrudniający więźniów.

Temat pracy więźniów i wypłacanych im wynagrodzeń budzi wiele kontrowersji. Państwo chce aktywizować zawodowo osadzonych w zakładach karnych, a głównym argumentem na poparcie tego pomysłu staje się zwiększenie szans na ich resocjalizację. Ważnym punktem odniesienia w dyskusji jest koszt utrzymania jednej osoby przebywającej w zakładzie karnym. Miesięczna kwota sięga ok. 3000zł. Wsłuchując się w głos społeczeństwa, możemy postawić pytanie - czy więźniowie powinni mieć zapracować na swój pobyt w więzieniu?

Myśl o tym, że osadzeni spędzają czas kary bezczynnie, a koszty pobytu w więzieniu pokrywają podatnicy powoduje irytację społeczeństwa. Polska pod tym względem plasuje się na końcu rankingu europejskiego. Ministerstwo Sprawiedliwości w odpowiedzi na nienajlepsze wyniki podjęło próbę stworzenia programu aktywizacji zawodowej więźniów. Na czym skupia się program i jakich aspektów dotyczy?

Plany zostały podzielone na trzy części. Pierwsza z nich obejmuje powstanie czterdziestu hal produkcyjnych, które miałyby zostać wybudowane w sąsiedztwie zakładów karnych. W Polsce pierwszy taki zakład powstał w październiku zeszłego roku, w województwie zachodniopomorskim. Pomysł ten będzie sukcesywnie kontynuowany i realizowany aż do 2023 roku. Kolejną częścią programu będzie wdrożenie ulgi dla przedsiębiorców i skierowanie prac więźniów na rzecz samorządów. Informacja o ulgach jest szczególnie znacząca dla inwestorów, którzy szukają pracowników dla swoich firm i myślą o tym, by zatrudnić więźniów. Propozycja ta będzie dodatkowym czynnikiem zachęcającym do podjęcia takiej decyzji.

Z pomysłu Ministerstwa Sprawiedliwości skorzystają także samorządy. W trzecim punkcie planu znajdziemy informację o rozszerzeniu zakresu prac wykonywanych przez osadzonych. Dotychczas więźniowie mogli zajmować się tylko pracami porządkowymi, jednak obszar ten ma zostać rozszerzony na rzecz innych aktywności, chociażby związanych z mieszkaniami komunalnymi.

Co z wynagrodzeniami więźniów?

W zeszłym roku liczba więźniów sięgała 75 tys. 10 tys. z nich pracowało odpłatnie, a prawie 15 tys. nieodpłatnie. Na nieodpłatną pracę osadzeni mogli poświęcić maksymalnie 90h w ciągu miesiąca i była to praca na rzecz samorządów. Do tej pory wynagrodzenie więźniów trafiało na ich prywatne konto lub pokrywało zobowiązania finansowe, przez które znaleźli się w zakładach karnych. Plan resortu zakłada wdrożenie nowego podziału względem wynagrodzeń więźniów. 7% pensji osadzonego zostanie przekazane na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym, 45% pokryje koszty związane z aktywizacją więźniów i rozwojem przywięziennych miejsc pracy, a reszta wynagrodzenia, czyli 48%, pozostanie do dyspozycji więźniów.

Korzyści wejścia w życie planu Ministerstwa obejmą zarówno więźniów, jak i firm ich zatrudniających. Więźniowie zyskają możliwość aktywności zawodowej, dzięki czemu będzie im łatwiej odnaleźć się na rynku pracy po odbyciu kary. Dodatkowym plusem jest szansa na pomoc finansową rodzinie i spłatę zaległości finansowych, np. alimentów. Równie ważne jest to, że poprzez pracę osadzeni mają większą sposobność do resocjalizacji i czują, że wykonywana praca przynosi społeczeństwu korzyść.

Z kolei przedsiębiorcy zatrudniający więźniów zwolnieni są z konieczności odprowadzenia składek zdrowotnych za pracowników pozbawionych wolności. Nie muszą oni zawierać dodatkowych umów - w odniesieniu do prawa pracy, więzień nie jest pracownikiem zatrudniającego. Co ważne, przedsiębiorcy, którzy chcą stworzyć miejsca pracy dla więźniów mają szansę na otrzymanie dofinansowania pochodzącego ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Problem związany z pracą więźniów dotyczy wszystkich, nie tylko skazanych i osadzonych w zakładach karnych. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta - źródłem ich utrzymania są podatki płacone przez wszystkich obywateli. Z tego powodu temat pracy więźniów jest nadal obecny w debacie publicznej i zapewne szybko nie zostanie zapomniany.

 

źródła:

http://sw.gov.pl/pl

http://biznes.onet.pl

http://natemat.pl

Autor:
Autor: Marta Bober

Marta Bober

HRownia

696436152

marta.bober@hrownia.pl


Redaktor Naczelna
Inne wpisy autora:

Powiązane Artykuły

Znajdź pracę za granicą z jober.pl
2018-07-23
Dlaczego łatwiej znaleźć pracę niż dobrego pracownika?
2018-04-30
Nomadzi są wśród nas, czyli o pracy z każdego zakątka globu
2018-04-12
Dlaczego work-life balance zostaje stopniowo wyparte przez work-life integration ...
2018-02-14

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!


Wydarzenia Zobacz Więcej