HRownia | 2017-12-12

Trening mentalny

trening mentalny

Mentalność, którą możemy zdefiniować, jako sposób myślenia, przekłada się zarówno na indywidualną, jak i zespołową wydajność pracowników. Zaliczamy do niej takie cechy oraz umiejętności, jak: wytrwałość, zdolność do motywacji i mobilizacji, myślenie problemowe. Są to więc zalety istotne na każdym szczeblu firmowej hierarchii.

TRENING MENTALNY

Celem jest rozwijanie lub nabycie przez uczestników treningu mentalnego umiejętności lub kompetencji umysłowych, przy zastosowaniu metod korespondujących z wiedzą o psychologii jednostki. Do zdolności, które rozwija trening mentalny należą na przykład umiejętność radzenia sobie z presją, zmęczeniem lub wypaleniem zawodowym oraz trening takich cech charakteru, jak odwaga lub pewność siebie. W biznesie często kluczowe jest szybkie i pewne podejmowanie decyzji pod presją lub w trudnych sytuacjach. Z badań Thelwell i Geenlees z 2001 roku wynika, że umiejętności te mają duży wpływ na wydajność w wypełnianiu zadań oraz osiąganiu wyznaczonych celów.

Na uczestnictwie w dobrze przeprowadzonym treningu mentalnym uczestnicy mogą wiele zyskać, m.in.:

1. Wzrost pewności siebie

W pracy na stanowisku menedżerskim lub przy wykonywaniu zawodu związanego z handlem istotne jest zaufanie do własnego osądu oraz podejmowanych decyzji. Ważne jest więc to, by jednostki postrzegały siebie jako kompetentne, opanowane i wartościowe osoby. Skuteczność podejmowanych działań jest wypadkową tych cech oraz postaw, dlatego tak ważne jest ich rozwijanie.

2. Poczucie skuteczności w działaniu

Albert Badury stwierdził, że występuje silna korelacja pomiędzy osiąganymi wynikami oraz poczuciem własnej sprawczości i skuteczności. Jego brak może skutkować nawet spadkiem wydajności pracy, w stosunku do posiadanych zdolności.

3. Uzyskanie kontroli nad własnymi emocjami

Dla wielu osób praca wiążę się z emocjonalną satysfakcją, która ma pozytywny wpływ na ich wydajność. W niektórych przypadkach silne emocje mogą sprawić, że pracownik traci motywację lub odczuwa bezradność. Gdy czujemy, że nie możemy polegać na innych, jesteśmy apatyczni lub podenerwowani lub gdy mamy poczucie bezcelowości naszych zadań to przekłada się to na naszą pracę lub stosunek do innych osób, które w niej napotykamy. Trening mentalny ma na celu ujarzmienie naszych myśli i emocji oraz wykorzystanie ich do poprawy naszych wyników.

4. Świadoma automotywacja

Sztuka ta polega na zdobyciu umiejętności, które pozwolą wykorzystać swój potencjał i zyskać nowe pokłady energiii do działania. Dzięki niej można stać się niezależnym od zewnętrznych motywatorów, na przykład związanych z presją ze strony przełożonych. Ta umiejętność jest pomocna w każdej branży oraz na każdym stanowisku.

5. Odpowiedzialność za swoje czyny oraz postawę

W środowisku biznesowym na co dzień stykamy się z przerzucaniem odpowiedzialności na innych. Wiele osób, nawet tych zajmujących odpowiedzialne stanowiska, wykazuje się biernością wobec swoich zadań i brakiem decyzyjności. Często takie zachowania wynikają z braku poczucia sprawczości. Trening mentalny pozwala wypracować postawę, która zmotywuje nawet apatyczne osoby do podjęcia wysiłku oraz zwiększenia poziomu własnej decyzyjności, poprzez wskazanie na to, że każdy z nas może wybrać własną ścieżkę, a zaangażowanie w różne zadania jest wynikiem ich świadomych decyzji.

 

Przykłady rozwiązań mentalnych prezentujemy tutaj

 

Trening mentalny w praktyce

Za przykład posłuży nam firma zajmująca się sprzedażą urządzeń klimatyzacyjnych. W ofercie przedsiębiorstwa pojawił się nowy model, o wyższej od pozostałych cenie. Jednym z głównych celów zarządu przedsiębiorstwa stało się więc osiągnięcie zysku ze sprzedaży nowego urządzenia, tak by stanowił on 15% całego jego dochodu. Jak można się spodziewać, by to osiągnąć zespół handlowy przeszkolono pod kątem sprzedaży nowego produktu, między innymi przekazując im listę zalet modelu, których nie miały tańsze urządzenia.

Realizacja planu nie odbywała się jednak w satysfakcjonujący sposób. Po pół roku od jego wprowadzenia zysk z jego sprzedaży nie przekraczał 1%. Po upływie kolejnych 6 miesięcy wzrósł o 0,8 punktu procentowego, jednak wciąż nie znajdował się na oczekiwanym poziomie. Mimo dobrego przygotowania merytorycznego, handlowcy nie umieli poradzić sobie z odmową klientów, gdy przedstawiali im nową ofertę firmy. Problem stał się na tyle poważny, że przestali oni poruszać tę kwestię w rozmowach z potencjalnymi kupcami.

Problem został rozpoznany jako kwestia mentalności zespołu. Zamiast kolejnego szkolenia handlowego mającego podnieść kwalifikacje sprzedażowe zespołu zaproponowano trening mentalny, skupiający się na radzeniu sobie z niepowodzeniem lub oporem klienta.

Jego celem było wyposażenie zespołu w umiejętności pozwalające na utrzymanie w ryzach własnych emocji, związanych z brakiem zainteresowania nowym produktem. Po szkoleniu pracownicy znacząco zwiększyli swoją efektywność, częściej podejmując w rozmowach temat nowego urządzenia i zwiększając dochód z jego sprzedaży do poziomu 11%.

 

Autor:

Michał Wasilewski

Dyrektor ds. rozwoju w firmie Gamma

www.projektgamma.pl | www.gammadiscover.pl | www.szkoleniaeksperckie.pl

Inne wpisy autora:

Powiązane Artykuły

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!


Wydarzenia Zobacz Więcej