HRownia | 2017-12-20

Pracodawcy będą szukać nowych pracowników w 2018 roku

Pracodawcy będą szukać nowych pracowników w 2018 roku

Rok 2018 czeka na nas tuż za rogiem. Wraz z nim nadejdą zmiany w prawie pracy, na których dopracowanie specjalnie powołana komisja ma czas do marca 2018. Ponadto kolejnym tematem związanym w nadchodzącym rokiem jest wprowadzenie zakazu handlu w część niedziel w roku, a także wzrost płacy minimalnej do kwoty 2100 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie minimalne za godzinę pracy również wzrośnie. Od 1.01.2018 wynosić będzie ono 13,70 zł brutto. Mimo wzrostu kosztów zatrudnienia pracodawcy optymistycznie patrzą w przyszłość i planują powiększać swoje zespoły. Z kwartalnego raportu Barometr Perspektyw Zatrudnienia opublikowanego przez firmę ManpowerGroup, wynika, że w 2018 roku pracodawcy planują zatrudniać nowe osoby do swoich firm i działów. Prognoza netto zatrudnienia w I kwartale 2018 roku wynosi +11%, już po korekcie sezonowej. To najwyższy wynik od VI kwartału 2010 roku.

 

9 na 10 sektorów zwiększy zatrudnienie

Badania zostały przeprowadzone w dziesięciu różnych sektorach, z czego w dziewięciu prognozowany jest wzrost zatrudnienia. Największy przyrost liczby osób zatrudnionych jest przewidywany w sektorze handlu detalicznego i hurtowego. Według przeprowadzonego badania przewidywany jest wzrost nawet o 22%. W produkcji przemysłowej zatrudnienie ma wzrosnąć o 19%, w restauracjach i hotelach o 14%, w kopalniach i przemyśle wydobywczym o 11%, w budownictwie o 10%, a w instytucjach sektora publicznego o 9%. Zwiększenie zatrudnienia ma nastąpić również w transporcie, logistyce i komunikacji o 8%, w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie o 4%, a także w energetyce, gazownictwie i wodociągach o 2%. Jedyny sektor, w którym przewidywany jest spadek zatrudnienia o 2% to sektor w którego skład wchodzą finanse, ubezpieczenia, nieruchomości i usługi.

 

 

Pozytywne prognozy we wszystkich regionach Polski

Wzrost zatrudnienia będzie dotyczył nie tylko większości sektorów, ale również całego kraju. Pracodawcy we wszystkich regionach Polski zgodnie deklarują, że w 2018 roku będą zwiększać zatrudnienie. Najlepsza sytuacja przewidywana jest na terenach południowych, gdzie przewiduje się wzrost zatrudnienia nawet o 17%. W centrum przewiduje się zwiększenie liczby osób zatrudnionych o 9%, natomiast na północy i na wschodzie kraju odpowiednio o 8% i o 9%.

 

Wzrost zatrudnienia bez względu na wielkość przedsiębiorstwa


Zwiększenie liczby zatrudnionych osób obejmie cały kraj i prawie wszystkie sektory. Chęć przyjmowania nowych pracowników w I kwartale 2018 roku deklarują praktycznie wszystkie przedsiębiorstwa, bez względu na ich wielkość. Największym optymizmem w tej kwestii wykazują się duże przedsiębiorstwa. Wśród respondentów z tej kategorii przewidywany jest wzrost zatrudnienia nawet o 21%. Prognozowany wzrost zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach wynosi 11%, a w średnich o 9%. Najmniejsze zmiany przewidywane są w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Wśród najmniejszych firm prognozowane zwiększenie zatrudnienia wynosi 3%.

 

Wraz z zatrudnieniem wzrastają pensje

Poza chęcią zatrudniania nowych pracowników, wiele firm planuje również podwyższyć pensje. Nie dotyczy to tylko zwiększenia najniższej pensji krajowej, która zgodnie z nową ustawą wzrośnie do 2100 zł brutto. Aż 43% pracodawców biorących udział w ankiecie, w nadchodzącym kwartale planuje podwyżki dla swoich pracowników.

W sektorze transportu, gospodarki magazynowej i łączności aż 54% firm deklaruje, że ich pracownicy w I kwartale 2018 mogą spodziewać się większych wynagrodzeń. W sektorze przemysłu aż 48% firm planuje podwyżki, a w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu 45%. Najmniej optymistycznie sytuacja wygląda w sektorze pośrednictwa finansowego. Tam podwyżki planuje zaledwie 18% pracodawców, a 6% firm z tej branży deklaruje, że w I kwartale 2018 pensje ich pracowników zostaną obniżone.

 

W badaniu Barometr Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzonym przez firmę ManpowerGroup wzięło udział 750 pracodawców z Polski.

Autor:
Autor: HRownia

HRownia

Hrownia

redakcja@hrownia.pl

Inne wpisy autora:

Powiązane Artykuły

Kto wygrywa bitwę o talenty?
2018-06-11
Młodzi zamiast pracowników 50+? Czy firmy popełniają błąd?
2018-06-06
Trendy na rynku pracy oczami pracowników
2018-02-01
Jak mamy radzą sobie na rynku pracy? Jak postrzegają je pracodawcy?
2017-09-26

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!


Wydarzenia Zobacz Więcej