HRownia | 2016-08-25

Dlaczego pracownicy odchodzą z pracy?

Dlaczego pracownicy odchodzą z pracy?

Dla wielu firm odejście pewnej liczby pracowników stanowi naturalną kolej rzeczy, jednak częsta rotacja powinna zacząć wzbudzać niepokój. Czasami członkowie opuszczają zespół z przyczyn osobistych lub wpływ mają na to czynniki niezależne od żadnej ze stron, jednak zdarza się również tak, że problem tkwi w samym przedsiębiorstwie.

 

Z Raportu Attrition przeprowadzonego przez firmę Antal wynika, że blisko 73% firm przyznaje, iż odpływ pracowników stanowi dla nich problem. 28% ankietowanych wskazuje, iż w przeciągu roku z pracy zrezygnowało ok. 15% osób, natomiast 20% uważa, iż wskaźnik w ich przedsiębiorstwie wahał się między 16 a 20%. Tak duża rotacja może stanowić poważny problem i wpływać negatywnie na wizerunek marki. Warto się więc zastanowić, jakie czynniki mogły rzutować na decyzję pracownika i czy pracodawca jest w stanie zapobiec takim sytuacjom.

 

Choć pieniądze przestają mieć aż tak duże znaczenie przy wyborze pracy, czynnik finansowy wciąż pełni funkcję istotnego motywatora, a godziwa pensja może zachęcić pracownika do większego zaangażowania i długoterminowo związać jego karierę zawodową z konkretną firmą. Pracodawcy chcąc pokazać, jak ważną rolę pełnią członkowie zespołu przy budowaniu sukcesu marki powinni oferować im odpowiednio wysokie, konkurencyjne względem innych firm pensje. Dodatkowo, wiedząc jak istotną rolę odgrywają pieniądze, mogą oni nagradzać swoich pracowników za dobrze wykonane zadania gratyfikacjami lub nawet zaproponować im podwyżkę. Doceniona w ten sposób osoba z pewnością na długo zwiąże swoją przyszłość z obecnym pracodawcą.

 

Nawet bardzo wysoka pensja często nie jest w stanie zachęcić kogoś do pracy, jeśli atmosfera w firmie źle wpływa na jego samopoczucie oraz efektywność. Dla wielu osób pensja jest tak samo ważna, jak możliwość rozwoju i jasna ścieżka kariery pozwalająca awansować na wyższe stanowisko. Ambitni pracownicy chcą doskonalić swoje umiejętności, zdobywać nowe kompetencje, realizować własne cele i czuć, że w każdej chwili mogą liczyć na wsparcie kierowników zespołu. Takie osoby w dużej mierze oczekują od obecnego pracodawcy, że zapewni im możliwość zdobywania nowych doświadczeń i osiągania wyższych szczebli kariery. Zamykając drogę rozwoju utwierdzają ich w tym, iż na danym stanowisku osiągnęli już wszystko i powinni rozglądać się za nową pracą. Istotnym problemem, jest również poczucie, że pracodawcy nie doceniają wykonywanej przez nich pracy. Brak uznania negatywnie wpływa na efektywność zespołu i w znacznym stopniu obniża jego morale. Osoby, które czują, że ich praca nie ma dużego znaczenia często nie utożsamiają się z firmą. Odpowiedni feedback, osobista pochwała, czy też uznanie w postaci podwyżki lub pozapłacowych benefitów pozytywnie wpłynie na samopoczucie pracowników, zwiększy motywację i z pewnością podniesie poziom ich zadowolenia. Czasami zwykłe „dziękuję” lub „dobra robota” wystarczy, by zespół poczuł się doceniony.

 

Aby grono pracowników było zawsze chętne do działania i rzetelnie oraz efektywnie wykonywało swoje zadania warto skupić się na realizacji ich osobistych celów. Jeśli członek zespołu posiada jakiś szczególny talent lub wysoko rozwinięte umiejętności pracodawca powinien wspierać jego rozwój poprzez odpowiednie szkolenia, jak i umożliwić mu wykorzystanie tych kompetencji w pracy. Wiele osób odczuwa dużą satysfakcję, jeśli przełożony pozwala im się wykazać i pokłada duże zaufanie w ich zdolnościach. Zachęcając swoich pracowników do rozwijania umiejętności oraz motywując ich do podejmowania własnych decyzji pracodawca zwiększa zaangażowanie w wykonywaną pracę. Zespół, który posiada poczucie misji, wie po co i dlaczego wykonuje pewne zadania z pewnością chętniej przyczyni się do sukcesu firmy, gdyż będzie to też jego osobista zasługa.

 

Wiele osób opuszcza firmę również ze względu na niekorzystną atmosferę w niej panującą. Negatywne relacje z przełożonym i złe stosunki z innymi pracownikami mogą doprowadzić do rezygnacji z pracy. Wzajemny szacunek jest podstawą dobrze funkcjonującego zespołu, dlatego bez względu na sprawowane stanowisko każdy powinien dbać o pozytywną atmosferę. Szczególnie dotyczy to przełożonych. Jeśli zespół nie może polegać na swoim pracodawcy, ani też zwrócić się do niego z jakąś sprawą wewnętrzne nieporozumienia mogą wpłynąć negatywnie na pracę firmy. Przełożony powinien równocześnie pełnić rolę kierownika oraz coacha, który nie tylko dba o efektywność wykonywanych zdań, ale również w pewien sposób kontroluje nastroje w firmie, stara się łagodzić konflikty i wyjaśniać spory.

 

Czynnikiem, który wpływa na to, że pracownicy odchodzą z firmy jest również zbyt duża ilość obowiązków. Przełożeni często nieświadomie nakładają na członków swojego zespołu taką liczbę zadań, których nie są oni w stanie wykonać w wyznaczonym czasie. Wielu pracowników nie potrafi odmawiać, gdy inni proszą ich o zrobienie czegoś, co wykracza poza ich obowiązki. Boją się, że w ten sposób pokażą, iż nie są w stanie zmobilizować się do zrealizowania większej ilości zadań. Gdy pod koniec dnia nie wywiążą się z pracy czują się sfrustrowani i przytłoczeni. Taka sytuacja może ostatecznie doprowadzić do przepracowania i sprawić, że pracownik postanowi zmienić firmę. Warto ustalić, które zadania są priorytetowe, a które mogą spokojnie zaczekać, aż zespół zrealizuje najpilniejsze sprawy.

 

Pracodawca, który dostrzeże, iż procent pracowników składających wypowiedzenie zaczyna być niepokojąco wysoki powinien w pierwszej kolejności poprosić odchodzące osoby o opinię na temat stanowiska oraz relacji z współpracownikami. Tego typu wywiad może pomóc w przyszłości uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i pozytywnie wpłynąć na samopoczucie członków zespołu. Jeśli w trakcie rozmowy pracownik nie zmieni zdania pracodawca może mimo wszystko przekazać mu swoje wsparcie i wspomóc go w poszukiwaniu nowego miejsca pracy. Dzięki wykorzystaniu outplacementu firma jest w stanie zapewnić odchodzącej osobie możliwość dalszego rozwoju i doskonalenia swoich kompetencji. Analizując jej dotychczasową ścieżkę kariery pracodawca może pomóc jej w znalezieniu nowego miejsca pracy, które pozwoli jej realizować własne cele.

 

Źródła:

http://hrstandard.pl

http://www.hbrp.pl

http://www.jobs.pl

 

 

 

 

 

Autor:
Autor: HRownia

HRownia

Hrownia

redakcja@hrownia.pl

Inne wpisy autora:

Powiązane Artykuły

Młodzi zamiast pracowników 50+? Czy firmy popełniają błąd?
2018-06-06
Trendy na rynku pracy oczami pracowników
2018-02-01
Pracodawcy będą szukać nowych pracowników w 2018 roku
2017-12-20
Jak wykorzystać potencjał pracowników po 50. roku życia? ...
2017-02-23

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!


Wydarzenia Zobacz Więcej