HRownia | 2017-04-12

Koniec zawodówek - czas na szkoły branżowe

Koniec zawodówek - czas na szkoły branżowe

1 września 2017 polskie szkoły czeka prawdziwa rewolucja. Oprócz likwidacji gimnazjów i powrotu do 8-klasowych szkół podstawowych oraz 4-letnich liceów dotychczasowe szkoły zawodowe zostaną zastąpione 2-stopniowymi szkołami branżowymi. Czy oprócz nazwy w szkolnictwie zawodowym zmieni się coś jeszcze?

 1. Długość nauczania

Edukacja w szkole branżowej ma być dwustopniowa. I, 3-letni stopień będzie pozwalał absolwentowi uzyskać uprawnienia zawodowe, II, 2-letni natomiast tytuł technika. Przykładowo po szkole branżowej I stopnia zdobędziemy zawód mechanika pojazdów samochodowych, a w przypadku kontynuacji nauki, po szkole branżowej II stopnia zdobędziemy tytuł technika pojazdów samochodowych. Ponadto po II stopniu będziemy mogli przystąpić do matury oraz wybrać się na studia. Tak więc osoby, które zdecydują się na szkołę branżową, już po zakończeniu szkoły I stopnia, czyli w wieku 18 lat będą mogły wkroczyć na rynek pracy i zdobywać tak potrzebne w dzisiejszych czasach doświadczenie oraz umiejętności praktyczne. W każdej chwili osoba będzie mogła zdecydować się na kontynuację edukacji w ramach wybranego zawodu, a z czasem zdobyć także tytuł magistra, niekoniecznie w tej samej dziedzinie.

 1. Nowe zawody

Szkoły branżowe będą kształciły w 213 zawodach w ramach 8 obszarów kształcenia:

1) administracyjno-usługowego
2) budowlanego
3) elektryczno-elektronicznego
4) mechanicznego i górniczo-hutniczego
5) rolniczo-leśnego z ochroną środowiska
6) turystyczno-gastronomicznego
7) medyczno-społecznego
8) artystycznego

Wśród wymienionych w podpisanym przez Minister Edukacji rozporządzeniu zawodów wyodrębniono nowe:

 1. technik robót wykończeniowych w budownictwie,

 2. magazynier-logistyk,

 3. pracownik pomocniczy krawca,

 4. pracownik pomocniczy mechanika,

 5. pracownik pomocniczy ślusarza,

 6. pracownik pomocniczy stolarza,

 7. asystent fryzjera,

 8. operator maszyn i urządzeń hutniczych

Niektóre zawody zyskały nowe nazwy:

 1. zawód technik drogownictwa zostaje zastąpiony zawodem technik budowy dróg;

 2. zawód technik dróg i mostów kolejowych zostaje zastąpiony zawodem technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych;

 3. zawód technik urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem technik inżynierii sanitarnej;

 4. zawód monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych zostaje zastąpiony zawodem monter sieci i instalacji sanitarnych;

 5. zawód technik budownictwa okrętowego zostaje zastąpiony zawodem technik budowy jednostek pływających;

 6. zawód monter kadłubów okrętowych zostaje zastąpiony zawodem monter kadłubów jednostek pływających;

 7. zawód technik cyfrowych procesów graficznych zostaje zastąpiony zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej;

 8. zawód technik technologii ceramicznej zostaje zastąpiony zawodem technik ceramik;

 9. zawód fototechnik zostaje zastąpiony zawodem technik fotografii i multimediów;

 10. zawód monter-elektronik zostaje zastąpiony zawodem elektronik;

 11. zawód monter mechatronik zostaje zastąpiony zawodem mechatronik,;

 12. zawód mechanik maszyn i urządzeń drogowych zostaje zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych.

Warto zauważyć, że szkolnictwo branżowe nie obejmuje jedynie zawodów fizycznych. Po szkole branżowej będzie można zostać np. asystentem kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej, spedytorem, a nawet hodowcą koni. Należy podkreślić także, że szkoły branżowe są świetnym rozwiązaniem nie tylko dla panów. Po szkole branżowej będziemy mogli zdobyć np. zawód opiekunki dziecięcej, florysty, czy technika usług kosmetycznych.

 1. Kształcenie osób niepełnosprawnych

W ramach rozporządzenia wyodrębniono także zawody pomocnicze, dedykowane osobom niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim:
– pracownik pomocniczy krawca,
– pracownik pomocniczy mechanika,
– pracownik pomocniczy ślusarza,
– pracownik pomocniczy stolarza,
– asystent fryzjera.

Dzięki temu osoby, które do tej pory ze względu na swoje drobne niedyspozycje siedziały w domu, będą mogły również się kształcić i zdobyć pracę w ciekawym zawodzie. Takie rozwiązanie pomoże także pracodawcom, którzy borykają się w tej chwili z brakiem rąk do pracy. Aktywizacja osób biernych zawodowo może zmniejszyć skalę problemu.

 1. Dostosowanie nauczania do potrzeb rynku pracy

Zmiany w strukturze zawodów są konsekwencją pogłębionej analizy ekspertów. Uwzględniają one m.in.: aktualne trendy w danej branży, potrzeby rozwojowe przemysłu, postęp techniczny oraz nowe rozwiązania technologiczne, którym towarzyszą nowe formy organizacji pracy. Dzięki temu, że w tworzeniu programu nauczania uczestniczyli pracodawcy, istnieją duże szanse, że umiejętności jakie młodzi ludzie wyniosą ze szkół branżowych, będą bardziej adekwatne do potrzeb współczesnego rynku pracy.

 1. Od kiedy zmiany wejdą w życie?

Zmiany wejdą w życie już 1 września 2017 roku. Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe przed 1 września 2017 r. będą kontynuowali naukę w oparciu o dotychczasową podstawę programową kształcenia w zawodach, do czasu jego zakończenia. Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym, uruchomienie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r. Rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Miejmy nadzieję, że zmiana w systemie edukacji pomoże odczarować szkolnictwo zawodowe i zachęci młodych ludzi do kształcenia praktycznego, dostosowanego do potrzeb rynku pracy i przede wszystkim zgodnego z osobistymi zainteresowaniami.

 

Autorka:

Natalia Bogdan

Prezes Zarządu

Jobhouse Sp. z o.o.

Autor:
Autor: HRownia

HRownia

Hrownia

redakcja@hrownia.pl

Inne wpisy autora:

Powiązane Artykuły

Trendy na rynku pracy oczami pracowników
2018-02-01
Pracodawcy będą szukać nowych pracowników w 2018 roku
2017-12-20
Ponad połowa Polaków chce pracować na emeryturze
2017-10-06
Jak mamy radzą sobie na rynku pracy? Jak postrzegają je pracodawcy?
2017-09-26

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!


Wydarzenia Zobacz Więcej