HRownia | 2018-09-07

Konceptualizacja ewaluacji, czyli jak przygotować ewaluację projektu szkoleniowego

Konceptualizacja ewaluacji, czyli jak przygotować ewaluację projektu szkoleniowego

Jednym z najważniejszych elementów procesu każdej ewaluacji, warunkującym jego powodzenie, jest etap planowania ewaluacji. Przystępując do planowania ewaluacji warto pamiętać, że ewaluacja jest przede wszystkim narzędziem do pozyskiwania informacji mającym wspomagać proces decyzyjny i budować współodpowiedzialność za osiągane efekty, nie oferuje natomiast gotowych rozwiązań czy scenariuszy postępowania.

 

CELE

Planowanie ewaluacji warto rozpocząć od dyskusji w gronie realizatorów projektu. Przedmiotem dyskusji powinna być identyfikacja kwestii, które warto poddać ewaluacji bądź problemów wymagających rozwiązania, a ewaluacja mogłaby być pomocna w poszukaniu tych rozwiązań. Jest to punkt wyjścia do sformułowania celu ewaluacji i funkcji jaką ma pełnić w projekcie. Wyjście od zdefiniowania celu ewaluacji w bezpośredni sposób poprowadzi nas do wskazania sposobu wykorzystania wyników ewaluacji i uzasadnienia użyteczności jej przeprowadzenia.

 

ODBIORCY

Prowadzenie ewaluacji w projekcie uzasadnione jest właśnie możliwością wykorzystania jej wyników przez konkretne osoby – koordynatora projektu, trenerów, uczestników, czy ich przełożonych. Dlatego też kolejna decyzja podczas planowania ewaluacji powinna dotyczyć identyfikacji odbiorców ewaluacji, czyli odpowiedzi – dla kogo ewaluację prowadzimy i kto będzie korzystał z poczynionych w jej wyniku ustaleń. Określenie odbiorców ewaluacji potrzebne jest, by wziąć pod uwagę w prowadzonym badaniu ich „potrzeby informacyjne” – czyli to, co dla nich może być ważne, interesujące i istotne z punktu widzenia ich zadań i ról, jakie pełnią.

 

ZASOBY

Ewaluacja musi być również „wykonalna”, dlatego też już na etapie planowania musimy zastanowić się nad zasobami, jakimi dysponujemy i jakie możemy na rzecz wykonania ewaluacji poświęcić, w szczególności chodzi tu o zasoby czasowe, finansowe oraz ludzkie. Ewaluacja, jak każde przedsięwzięcie, musi zostać zrealizowana w określonym terminie – warto więc planując ją wziąć pod uwagę kalendarz pracy firmy oraz obciążeń pracowników. Nie można zapomnieć również o kosztach, jakie generować będzie realizacja badania – materiałów biurowych, dodatkowych telefonów, a czasem i komputera czy oprogramowania, które będą niezbędne, aby zebrać dane, opracować i zaprezentować wyniki.

 

WYKONAWCY

Kolejna decyzja w fazie planowania ewaluacji powinna dotyczyć wykonawców ewaluacji, to jest zbudowania zespołu, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie i zrealizowanie badania ewaluacyjnego, a następnie opracowanie i zaprezentowanie jego wyników. Warto tutaj określić role i zakresy odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu (koordynatora, osób zbierających dane, autorów analiz i raportu).

 

Mając sformułowany wyjściowy plan ewaluacji, tj. określone:

  • cele ewaluacji i sposób wykorzystania wyników ewaluacji,

  • odbiorców ewaluacji,

  • zasoby (czasowe, finansowe, ludzkie),

  • wykonawców ewaluacji (zespół ewaluacyjny),

możemy przystąpić do opracowania tzw. projektu ewaluacji czyli założeń merytorycznych i metodologicznych badania ewaluacyjnego.

 

Co wchodzi w skład projektu ewaluacji? W jaki sposób formułować pytania kluczowe? Jak dobierać metody badawcze i co to jest triangulacja? Na te i wiele innych pytań dotyczących ewaluacji znajdziecie odpowiedź w artykułach Beaty Ciężkiej dostępnych na Platformie EPALE. Zapraszamy również do unikalnej grupy „Ewaluacja zorientowana na użyteczność”, której celem jest wymiana doświadczeń i dyskusja, w jaki sposób prowadzić użyteczne ewaluacje i jak pracować z wynikami ewaluacji.

***

Autorka: Beata Ciężka

 

Beata Ciężka – ewaluatorka, autorka i realizatorka szkoleń z zakresu ewaluacji. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów badawczych i ewaluacyjnych prowadzonych m.in. dla Komisji Europejskiej. Specjalizuje się w programach i projektach edukacyjnych. Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Ambasadorka EPALE.

EPALE - elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie, to pierwsza wielojęzyczna i bezpłatna witryna internetowa skierowana do szkoleniowców, edukatorów, coachów, w tym również do pracowników działów HR odpowiedzialnych za uczenie się w miejscu pracy. Głównym celem platformy jest stworzenie przestrzeni do dzielenia się wiedzą i współpracy, a przez to, do doskonalenia swoich umiejętności. Korzystając z zasobów platformy dowiecie się Państwo jak przyczynić się do rozwoju kompetencji pracowników, w jaki sposób zaplanować i poddać ewaluacji szkolenie, aby przyniosło wymierne korzyści biznesowe firmie a także jakie są najnowsze trendy w edukacji dorosłych. EPALE to inicjatywna Komisji Europejskiej w ramach długoterminowego zobowiązania UE do promowania wysokiej jakości uczenia się dorosłych w Europie. http://ec.europa.eu/epale/pl

Inne wpisy autora:

Powiązane Artykuły

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!


Wydarzenia Zobacz Więcej