HRownia | 2017-01-04

"Ja w zmianie" - przezwyciężanie oporów wobec zmian w organizacji

Data wydarzenia: 2017-02-27 , Koniec wydarzenia: 2017-02-28, Miejsce: Warszawa
"Ja w zmianie" - przezwyciężanie oporów wobec zmian w organizacji

Cele szkolenia:

Przygotowanie pracowników do zmian, ukształtowanie pozytywnych postaw wobec zmian i wypracowanie umiejętności podejmowania zdecydowanych działań. Poznanie własnych reakcji na zmianę. Odreagowanie sytuacji trudnych związanych z przeprowadzanymi zmianami w firmie. Zwiększenie świadomość istoty zmian i ich konieczności, również w kontekście strategii firmy. Zmniejszenie oporu wobec zmiany. Lepsza współpraca zespołów pracowniczych, a szczególnie udzielanie sobie pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych. Zwiększenie akceptacja zmian i identyfikacja z nimi. Zwiększenie odporności na sytuacje trudne związane ze zmianą.

Zakres merytoryczny:

1. Zmiana w organizacji

 • co wywołuje zmiany w organizacji?
 • istota i rodzaje zmian w organizacji

2. Model procesu zmian

 • dynamika zmian – koncepcja K. Lewina
 • budowanie wspólnej wizji, zaangażowanie, plan zmian, przewidywanie oporu, umacnianie
 • struktura działań związanych z wprowadzaniem zmian w przedsiębiorstwie – model Kottera

3. Ja w procesie zmiany- osobiste „zyski i straty”

 • rola osobistych nastawień w procesie wprowadzania zmian,
 • poszukiwanie indywidualnych zasobów wspierających wprowadzanie zmian,
 • rozpoznawanie czynników utrudniających wprowadzanie i realizację zmian
 • osobowość a zmiana – cechy osobowościowe sprzyjające zmianie

4. Opór przed zmianą

 • najczęstsze przyczyny oporu wobec zmian
 • zachowanie wobec zmian
 • przezwyciężanie oporów i blokad

5. Komunikacja w okresie wprowadzania zmian

 • zasady dobrej komunikacji
 • komunikacja formalna i nieformalna
 • kreowanie konstruktywnych, wspierających postaw w zespole w sytuacjach nowych
 • udzielanie informacji na temat wprowadzanych zmian
 • przedstawianie zmiany językiem korzyści

Metodologia:

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową i zawiera:

Zadania zespołowe, kwestionariusze/ testy (np. test „gotowość do zmian”) ćwiczenia w małych grupach (np. ćwiczenie na interpretację faktów, ćwiczenie na dochodzenie do konsensusu), analiza, strategiczna SWOT, dyskusja, burza mózgów, mini-wykłady, analizy przypadków, gry symulacyjne.

Podczas warsztatu stosujemy narzędzie PPR („Personal Progress Roadmap”, które pozwala na monitorowanie wdrożenia wiedzy w praktyce zawodowej).

Więcej informacji: TUTAJ

Autor:
Autor: HRownia

HRownia

Hrownia

redakcja@hrownia.pl

Inne wpisy autora:

Powiązane Artykuły

5 zmian, które pozwolą Ci w pełni cieszyć się… pracą
2018-07-09
Czas Discover’ów! Cykl jednodniowych spotkań inspiracyjnych
2018-02-01
HR FACTOR XII #SMART_HR
2018-01-18
IX Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu
2018-01-16

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!


Wydarzenia Zobacz Więcej