HRownia | 2017-05-30

Gdy pracownik umiera. Jakie prawa po nim ma rodzina i bliscy?

Gdy pracownik umiera. Jakie prawa po nim ma rodzina i bliscy?

Odprawa pośmiertna i inne świadczenia należne z tytułu zatrudnienia na etacie, np. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, to wszystko otrzyma rodzina po śmierci pracownika.

Zgodnie z art. 63 [1] § 1 kodeksu pracy z dniem śmierci pracownika jego stosunek pracy wygasa. Ustaje w wyniku zdarzeń losowych określonych w przepisach, a nie z woli stron. Następuje to z mocy prawa, automatycznie.

Prawo do odprawy dla krewnych pracownika nie zależy od przyczyny śmierci. Nie ma znaczenia, czy zgon nastąpił z powodów naturalnych, czy miał miejsce w pracy, czy poza firmą w czasie wolnym od zadań.

Odprawa powiązana jest natomiast z okresem zatrudnienia u pracodawcy i odpowiada wynagrodzeniu:

• jednomiesięcznemu - jeżeli pracownik był na etacie krócej niż 10 lat,

• trzymiesięcznemu - jeżeli pracował co najmniej 10 lat,

• sześciomiesięcznemu - gdy był zatrudniony 15 lat.

Dzieli się ją w częściach równych między wszystkich uprawnionych z rodziny - małżonka i inne osoby spełniające warunki uzyskania renty rodzinnej po zmarłym. Gdy pozostał po nim tylko jeden uprawniony do odprawy członek rodziny, dostanie połowę odpowiedniej kwoty.

Przerwany urlop

Tego dnia, kiedy wypoczywający zmarł, nawet gdyby przypadało to w trakcie krótkich wakacji, nie można policzyć jako wykorzystanego urlopu. Podobnie następnych dni. Mechanizm ten przypomina nieco to, co dzieje się z wypoczynkiem chorującego. Niedomagania zdrowotne etatowca potwierdzone zwolnieniem lekarskim przerywają urlop.

Gdyby śmierć przypadła w sobotę, czyli w dzień zazwyczaj wolny od pracy, urlop w ogóle się nie zacznie. Dlatego tak istotna będzie data śmierci figurująca w akcie zgonu. Nawet jeśli pracownik zmarłby wieczorem, tego dnia nie zalicza się już do urlopowego – stosunek pracy wygasa. Gdyby jednak do zejścia doszło w nocy czy nad ranem, to pierwszy dzień wakacji minął i pracownik go zrealizował. Pozostały urlop szef musi zachować i zapłacić za niego rodzinie.

Grosz dla wdowy

Na małżonka zmarłego lub inne osoby uprawnione przechodzą prawa majątkowe ze stosunku pracy. Dotyczy to bieżących i zaległych świadczeń (prawa do wynagrodzenia) oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.

Żona/mąż i dzieci własne, przysposobione czy rodzice mogą otrzymać te świadczenia od pracodawcy pracownika/pracownicy bez stwierdzenia nabycia praw do spadku w postępowaniu sądowym. Dopiero gdy takich osób po zmarłym nie ma, prawa majątkowe wchodzą do masy spadkowej. Na podstawie kodeksu cywilnego mogą ich dochodzić także inne osoby, niż wskazuje art. 63 [1] § 2 k.p.

Autorka: Grażyna Ordak

Źródło: Kariera.pl: Gdy pracownik umiera. Jakie prawa po nim ma rodzina i bliscy

Autor:
Autor: HRownia

HRownia

Hrownia

redakcja@hrownia.pl

Inne wpisy autora:

Powiązane Artykuły

Oczekiwania vs. rzeczywistość. Czy przedsiębiorcy odpowiadają na potrzeby pr ...
2018-07-25
Absencja jako wynik procesów wewnętrznych w organizacji
2018-07-06
Dlaczego łatwiej znaleźć pracę niż dobrego pracownika?
2018-04-30
Ignorując głos pracowników blokujesz rozwój firmy
2018-01-30

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!


Wydarzenia Zobacz Więcej