HRownia | 2018-07-06

Forum Zdrowego Biznesu – Potencjał zdrowotny pracowników a efektywność pracy

Data wydarzenia: 2018-09-26 , Koniec wydarzenia: 2018-11-14, Miejsce: Gliwice, Poznań, Warszawa
Forum Zdrowego Biznesu – Potencjał zdrowotny pracowników a efektywność pracy

 

Forum Zdrowego Biznesu – porozmawiaj o zdrowiu w Twoim przedsiębiorstwie

Budowanie potencjału zdrowotnego w miejscu pracy i zarządzanie zdrowiem to strategia sukcesu w dobie zmieniającego się rynku pracy. W każdym przedsiębiorstwie, pracodawca i pracownik są uzależnieni od siebie i łączą ich silne interakcje. Dzięki wykorzystaniu tych interakcji pracodawca może dać pracownikowi narzędzia do dokonywania świadomych, racjonalnych i zdrowych wyborów, które pozytywnie zaowocują w przyszłości, zarówno na poziomie jednostki, jak i organizacji.

 

Buduj potencjał zdrowotny pracowników

Firmy odpowiedzialne społecznie, które dbają o potencjał swoich pracowników są dzisiaj dużo lepiej oceniane, zarówno przez samych pracowników, jak i partnerów biznesowych. Świadomość potrzeby zarządzania zdrowiem i promocji zdrowia, dyskusja i dzielenie się swoimi doświadczeniami jeszcze bardziej zwiększają szansę na rozwój w tym aspekcie.

 

Korzyści działań prozdrowotnych

To wszystko sprawia, że pracownik, szczególnie zdrowy, jest ogromnym kapitałem firmy, dlatego też prowadzenie działań prozdrowotnych w przedsiębiorstwie przynosi wiele korzyści: rozpoczynając od zdrowotnych, społecznych, na ekonomicznych kończąc. 

Wśród korzyści zdrowotnych pojawiają się przede wszystkim lepsza sprawność fizyczna i psychiczna pracowników, co wydłuża okres ich aktywności zawodowej w dobrym zdrowiu. Dodatkowo zdrowsi pracownicy pracują wydajniej, z większym zaangażowaniem.

Korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorstwa to: zmniejszenie absencji i jej kosztów, czyli oszczędności dla firmy, zdrowsi pracownicy pracują wydajniej, mocno działa również aspekt wizerunkowy, który ma przełożenie na wzrost zaufania do firmy ze strony pracowników i kontahentów.

Wśród aspektów społecznych przy prowadzeniu działań prozdrowotnych znajduje się oczywiście społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, która wspiera system opieki medycznej państwa, a zdrowi pracownicy nawiązują lepsze relacje społeczne. 

 

Forum wymiany doświadczeń

Okazją do rozmów, wymiany własnych doświadczeń będzie organizowane jesienią tego roku Forum Zdrowego Biznesu, które odbędzie się w trzech lokalizacjach: Gliwice (26.09.2018), Poznań (17.10.2018), Warszawa (14.11.2018). Udział w Forum Zdrowego Biznesu jest bezpłatny.

Podczas Forum omówione zostaną trzy główne obszary, które bezpośrednio wpływają na budowanie potencjału zdrowotnego pracowników, a przez to na ich efektywność pracy. Psychologowie, ergonomiści, specjaliści w zakresie zarządzania zdrowiem rozmawiać będą nt. zaangażowania pracownika i jego odporności na stres, ergonomii w pracy i życiu codziennym, sensu budowania potencjału zdrowotnego pracowników.

 

Liderzy Zdrowego Biznesu

Doskonałą okazją do zaprezentowania swoich własnych osiągnięć w zakresie zarządzania zdrowiem w przedsiębiorstwie jest organizowany równolegle z Forum, konkurs Liderów Zdrowego Biznesu. Pokazanie dobrych praktyk oraz rozwiązań, które z sukcesem wdrożone zostały w przedsiębiorstwie umożliwiają nie tylko zdobycie tytułu lidera opinii, ale także wygrania innowacyjnych badań, które pozwolą zarządzać zdrowiem pracowników jeszcze efektywniej.

 

Organizator: Team Prevent Poland

Oficjalna strona wwww: www.forum-zdrowego-biznesu.pl

Autor:
Autor: HRownia

HRownia

Hrownia

redakcja@hrownia.pl

Inne wpisy autora:

Powiązane Artykuły

Absencja jako wynik procesów wewnętrznych w organizacji
2018-07-06
Forum Zdrowie Pracownika #BoWartoDbać
2018-01-24

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!


Wydarzenia Zobacz Więcej