HRownia | 2018-01-15

Feedforward – inspiracja zamiast oceny

Feedforward – inspiracja zamiast oceny

Feedforward to jak sama nazwa wskazuje dokładne przeciwieństwo feedbacku. Mimo, że także stanowi rodzaj informacji zwrotnej, przekazywanej podwładnemu przez przełożonego, to dotyczy ona pozytywnej przyszłości, a nie wydarzeń lub niepowodzeń z przeszłości. Ma na celu zwiększenie przyszłej skuteczności pracownika, co zwiększy jego szansę na pełną sukcesów przyszłość.

 

Różnice pomiędzy feedforwardem a feedbackiem

Feedforward to oryginalny sposób na przekazanie pracownikowi uwag dotyczących pozytywnych aspektów jego pracy, które powinien rozwijać i doskonalić. Od feedbacku różni go przede wszystkim zorientowanie na pozytywne aspekty zachowania.

Feedback to reakcja przełożonego na dokonane już wydarzenia związane z przeszłością. Obecnie realia prowadzenia interesów zmieniają się, a wraz ze zmianami pojawiają się nowe narzędzia pozwalające na ewaluację aktywności pracowników w bardziej adekwatny do okoliczności sposób. W odróżnieniu od feedbacku, skupiamy się tutaj na uniwersalnych wartościach związanych z postawą pracownika, mówimy o tym jak ma być, a nie tym, jak było. Pozwala to wyciągnąć wnioski możliwe do przeniesienia na inne zadania i projekty. Przy tradycyjnym sposobie przekazywania informacji zwrotnych ograniczamy się do wypunktowania, jakości pracy nad konkretnym zadaniem z przeszłości. Feedback możemy więc porównać do oglądania się wstecz, a feedforward do patrzenia w przyszłość.

 

Jak efektywnie wykorzystywać feedforward?

To narzędzie zostało opracowane przez wybitnego badacza cech przywódczych i sposobów zarządzania, Marsalla Goldsmitha (jest to 5 z 50 najwybitniejszych myślicieli z branży zarządzania z 2015 roku). Według niego feedforward powinien być wykorzystywany do snucia pozytywnych wizji przyszłości, opierających się na inicjatywie osoby, wobec której stosowane jest to narzędzie.

Spotkania, podczas której jest on wykorzystywany można odbywać zarówno personalnie, w cztery oczy, jak i w większych grupach. Cały proces skupia się na pięciu kluczowych krokach:

 1. Cel

By feedforward odniósł zamierzony cel, osoba, która chce go otrzymać musi jasno określić, na jakim aspekcie swojej pracy chce się skupić, na przykład: „Mam nadzieję, że w przyszłości będę bardziej wartościowym członkiem swojego zespołu.”

 1. Gotowość do otrzymania porad

Beneficjent tej metody musi być otwarty na wszystkie wskazówki, jakich mogą mu udzielić przełożeni, czy współpracownicy.

 1. Chęć przyswojenia wiedzy

Zainteresowany powinien dołożyć wszelkich starań, by jak najlepiej zapamiętać otrzymywane rady, na przykład notując je.

 1. Podziękowanie

Osoba otrzymująca feedforward nie powinna oceniać pomysłów. Jej rolą jest dziękowanie za wszelkie sugestie.

 1. Powtarzalność

Sesje można powtarzać z wieloma innymi osobami, które mogą wnieść coś do naszego doświadczenia lub wpłynąć na naszą postawę.

Feedforward to metoda skoncentrowana na rozwiązaniach, a nie niepowodzeniach i trudnościach. Jest to narzędzie służące do poprawy warunków, które i tak są już dostatecznie dobre, ale wciąż istnieje miejsce na ich poprawę lub rozwój. Wynika on po części z założenia, że zawsze możemy wykonywać nasze zadania lepiej.

 

Po co stosować feedforward?

 • Orientacja na samodoskonalenie osób, a nie upewnianie ich w poczuciu samozadowolenia

Często otrzymując od przełożonego feedback, pracownik ma wrażenie, że stara się on mu udowodnić, że nie dopełnił on swoich obowiązków. W związku z tym skutek często bywa przeciwny do zamierzonego, ponieważ pracownik uznaje, że jest atakowany. Nawet merytoryczna ocena pracy zawodnika może być odebrana w sposób negatywny. Feedforward eliminuje ten problem, gdyż prawie zawsze odbierany jest pozytywnie.

 • Jest to metoda szczególnie skuteczna w pracy z ludźmi ambitnymi

Osoby zorientowane na odnoszenie sukcesów w życiu zawodowym często są bardzo zadowolone ze swojej postawy, dlatego też chętniej słuchają pomysłów, które mogą okazać się pomocne w efektywniejszym osiąganiu celów, w odróżnieniu od feedbacku wywołującego także negatywne informacje, trudne do zaakceptowania.

 • Feedback może zostać potraktowany personalnie

Mimo, że feedback ma być z założenia obiektywny i bezstronny, często jest odbierany jako ocena pracownika, jako osoby, a nie sposobu, w jaki wykonuje on swoje zadania. Feedforward z kolei nie może być odebrany jako krytyka, ponieważ dotyczy wydarzeń przyszłych. Jest raczej zbiorem porad niż wyrazem oceny.

 • Feedforward może być stosowany z feedbackiem wymiennie

Za przykład niech posłuży nam sytuacja, w której handlowiec przeprowadził pełną usterek prezentację, skierowaną do ważnego klienta. Menedżer zamiast narażać pracownika na zniechęcenie i upokorzenie, wypunktowując wszystkie jego błędy w formie feedbacku może zastosować feedforward, pomagając pracownikowi przygotować się do przyszłych prezentacji. Porady mogą dotykać tych samych aspektów, co oceny zawarte w feedbacku, jednak robią to w sposób pozytywny, zachęcający do podjęcia większego wysiłku przy następnej takiej okazji.

 • Feedforward nie zawiera osądu

W odróżnieniu od feedbacku nie powinien on w żadnym momencie wywoływać negatywnych emocji, które często są produktem ubocznym przy wystawianiu kolegom lub podwładnym informacji zwrotnych, najczęściej odbieranych jako oceniające.

 • Pozytywne informacje są łatwiejsze do przyswojenia

W związku z tym, że feedback może być odbierany personalnie, wysłuchując uwag w nim zawartych, myśli słuchającego często płyną w stronę szukania usprawiedliwień lub uzasadnień swoich wyborów. W wypadku feedforwardu osoby nie muszą się bronić, wystarczy jedynie, że podziękują za otrzymane sugestie.

Zarówno feedback jak i feedforward mają swoje zalety oraz wady, obie te metody mogą znaleźć zastosowanie w realiach biznesowych. Należy jednak pamiętać, że często pozytywny przekaz może przynieść lepsze efekty od nawet najbardziej merytorycznej oceny.

Więcej na temat naszego podejścia do kształtowania relacji menedżer – pracownicy przedstawiamy tutaj.

 

Autor:

Michał Wasilewski

Dyrektor ds. rozwoju w firmie Gamma

www.projektgamma.pl | www.gammadiscover.pl | www.szkoleniaeksperckie.pl

 

 

 

Inne wpisy autora:

Powiązane Artykuły

„Bardzo dziękuję za informacje, jestem pod wrażeniem procesu, rzadko otrzym ...
2017-02-28
Feedback, czyli trudna sztuka mówienia nie
2016-12-15

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!


Wydarzenia Zobacz Więcej