HRownia | 2016-12-21

Budowanie zaangażowania utalentowanych pracowników

Budowanie zaangażowania utalentowanych pracowników

Nie da się ukryć, że mamy do czynienia z „rynkiem pracownika”. Mimo tej sytuacji, wiele organizacji nadal nie wykorzystuje aktualnie posiadanego potencjału zespołów. Z punktu widzenia HR jest to niekorzystne, gdyż świadome zarządzanie talentami ma niebagatelny wpływ na zaangażowanie pracowników. Ich wewnętrzna motywacja oraz określone kompetencje mogą być odpowiedzią na wyzwania, jakim musi sprostać firma w XXI wieku. Konkurencja nie czeka, wymagania klientów rosną, a pracownicy coraz więcej wymagają… jak podołać tej sytuacji?

Współczesne organizacje a zarządzanie talentami

Rynek pracy jest poważną próbą dla pracodawców. Mamy względnie niskie bezrobocie, a zaczyna dominować na nim pokolenie Y oraz millenialsów, które oczekuje coraz większej atencji i szybkiej gratyfikacji. Niedługo na rynek wkroczy również nowe pokolenie Z. Firma musi sprostać nie tylko ich wymaganiom, ale również ustalić sposób komunikacji pomiędzy nimi, a pracownikami z pokolenia X, których sposób funkcjonowania w pracy jest znacznie inny. Pomimo tych szerokich różnic zarządzanie talentami może zostać wykorzystane przez firmę, niezależnie od wieku i pokolenia, do którego należą pracownicy.

Zarządzaj talentami świadomie

Świadome zarządzanie talentami daje wiele możliwości. Między innymi pozwala dobrać pracowników o konkretnych umiejętnościach do wykonania kluczowych zadań, daje również szansę na zbudowanie skutecznych zespołów projektowych lub pozwala osadzić odpowiednich kandydatów na stanowiskach. Ich zdolności wpływają na szybkość oraz skuteczność realizacji celów organizacyjnych.

Warto zaznaczyć, że samo identyfikowanie talentów w organizacji jest strategią, która powinna być wdrażana w każdej, świadomie rozwijającej się firmie. Strategia zarządzania talentami jest kluczowa, jeśli chcemy w pełni wykorzystać potencjał pracowników. Dzięki niej możemy zwiększyć efektywność wykonywanej pracy oraz poprawić wyniki firmy.

Jak rozpoznać talent w przedsiębiorstwie?

Talent to zdolność osiągania wysokich wyników w konkretnej dziedzinie, poprzez którą pracownik zaspokaja swoje aspiracje. Cechy, które wyróżniają osobę utalentowaną na tle innych pracowników to m.in. wysoka ambicja, chęć rozwoju i motywacja.

Wdrażanie systemu zarządzania talentami przebiega w następujących poziomach:

  • Poziom początkujący: poszukiwanie talentów, zazwyczaj przedstawiany jako rekrutacja zewnętrzna. Kandydaci identyfikowani są nie tylko pod kątem umiejętności, ale również cech osobowościowych, idei oraz wartości, jakie nimi kierują. Zazwyczaj w takim celu wykorzystywane są zaawansowane metody rekrutacji, takie jak Assessment Center.
  • Poziom średnio zaawansowany: jest to identyfikowanie talentów wewnątrz organizacji, zazwyczaj wśród menadżerów średniego oraz wyższego szczebla, z uwzględnieniem rozwoju w danej dziedzinie, np. poprzez Development Center.
  • Poziom zaawansowany: przedstawiany jest jako nastawienie na talenty we wszystkich szczeblach struktury organizacji. Jest to najwyższy priorytet w zarządzaniu pracownikami firmy.

Kultura organizacji i zaangażowanie w zarządzaniu talentami

Według badań Deloitte z 2015 roku, „kultura organizacji i zaangażowanie pracowników, wyprzedziło przywództwo, zajmując pierwsze miejsce na czele wyzwań, stojących przed HR.” Obie te kwestie są ze sobą w dużym stopniu powiązane. W związku z tym firma, liderzy zespołów oraz kierownicy firm powinni propagować oczekiwaną w organizacji kulturę, mając na uwadze jej wpływ na zaangażowanie utalentowanych pracowników. Jest to temat do refleksji i zadania sobie kilku ważnych pytań, jak np.:

  • Czy moja firma posiada metody oraz skuteczne strategie na pozyskiwanie nowych talentów w procesie rekrutacji?
  • Czy oferowane przez organizację warunki pracy są na tyle atrakcyjne, by skupić uwagę potencjalnych kandydatów?
  • Czy wartości i rozwiązania, które promuje Twoja firma pozwalają na samorealizację się oraz wykorzystanie potencjału członków zespołu w miejscu pracy?
  • Czy ich potrzeby w kwestii rozwoju i samorealizacji są spełniane?

Warto zwrócić uwagę na to, że organizacje, które stworzyły kulturę bazującą na poczuciu wspólnej misji, głębszych wartości i celów osiągają znacznie wyższe zaangażowanie pracowników oraz przyciągają nowe talenty z zewnątrz. Działania Employer Brandingowe wiążą się między innymi z promowaniem idei, która leży u podstaw firmy. Tym jest właśnie zarządzanie przez misję - zapoznawaniem pracowników z wyższą ideą, która kryje się za działaniami firmy, a do której realizacji przybliża efekt pracy każdego z członków zespołu.


Zdrowa organizacja, odnosząca sukcesy na rynku to efekt intensywnej pracy zaangażowanych pracowników. Motywacja utalentowanych członków zespołu, pozwala generować kreatywne rozwiązania, jeśli ich rozwój jest wspierany przez firmę. W organizacji, która cechuje się sztywnymi regułami oraz biurokracją taki potencjał może być pomijany. Dlatego polskie przedsiębiorstwa powinny stworzyć odpowiednią przestrzeń nie tylko do pozyskiwania talentów, ale również do odkrycia tych, które są już dostępne w organizacji - ich zaangażowanie oraz umiejętności mogą się okazać kluczowe dla funkcjonowania firmy w tych niezwykle dynamicznych czasach.

 

Autor artykułu:

Magdalena Tyl

Specjalista ds. Szkoleń i marketingu

Akademia Rozwoju Kompetencji

 

źródła:

J. Antonina Tabor, Zarządzanie Talentami w przedsiębiorstwie

K. Huk, Rozwój utalentowanych pracowników w ramach programów zarządzania talentami w świetle badań

M. Sasin, Budowanie zaangażowania, czyli jak motywować pracowników i rozwijać ich potencjał

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_trendy_hr_2015_kadry_nowy_swiat.pdf str. 5

 

Autor:
Autor: HRownia

HRownia

Hrownia

redakcja@hrownia.pl

Inne wpisy autora:

Powiązane Artykuły

Jak utrzymać pracowników na konkurencyjnym rynku?
2018-11-19
Konferencja Rozwiązania HR!
2018-09-21
Znamy wszystkich prelegentów na targach Outsourcing Expo – II ogólnopolskie ...
2018-08-29
Brak współodpowiedzialności zabija zespoły
2018-08-13

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!


Wydarzenia Zobacz Więcej