Paweł Dębek | 2017-01-16

Kluczowe zasady systemów: Porządek

Kluczowe zasady systemów: Porządek

W funkcjonowaniu systemów organizacyjnych istnieją pewne prawidłowości, określone zasady, które regulują ich dynamikę, determinują zachodzące w nich procesy, określają tempo i kierunek zmian. Cztery najbliższe rozdziały tego bloga będą poświęcone właśnie nim. A zaczniemy od porządku.

 

Systemy lubią porządek. A więc lubią szacunek dla hierachii, przestrzeganie kolejności spraw, rozróżnianie stopnia ważności, podążanie w wybranym kierunku, jasność decyzji, przejrzystość uprawnień. czytelność zasad. Badając określony system można panujący w nim porządek osadzić na kontinuum, na którego jednym krańcu będzie chaos, a na drugim idealna statyczna harmonia. Oczywiście obie skrajności nie występują. Ale rozmaite organizacje lokują się gdzieś między nimi. Lokalizacja ta może ulegać zmianie - system może w różnym stopniu być uporządkowany w różnych okresach swojego istnienia. Dla jego rozwoju ważne jest jednak, czy aktualnie podąża w stronę harmonii czy ku chaosowi.

Badając system, można poprzez właściwe pytania określić tę dynamikę. Oto one:

 • czy wiemy dokąd zmierzamy?
 • co się wydarzy w niedalekiej przyszłości?
 • kto tu rządzi?
 • jakie zasady tu obowiązują?
 • czy te zasady są jasne i trwałe?
 • czy tu jest bezpiecznie?
 • jak często ludzie stąd odchodzą?
 • jacy ludzie tu przychodzą i co ich zachęca?
 • czy istnieje jasny podział obowiązków?
 • jakie jest otocznie: jak często zachodzą w nim zmiany?
 • jak częste i jak silne są konflikty?

Najwłaściwszych odpowiedzi oczywiście udzielą na te pytania, ci którzy  mają największy wpływ na system i mają jego najpełniejszy obraz. Są to też dobre pytania w trakcie sesji coachingu systemowego. Oczywiście im bardziej organizacja szanuje porządek, tym więcej jest w niej spokoju, przewidywalności, samoświadomości. Tym więcej poczucia bezpieczeństwa w pracujących w niej ludziach, jasności co do obowiązujących zasad, mniejszy poziom napięć i mniejsza częstotliwość konfliktów, a tym samym mniejsza fluktuacja - organizacja staje się pożądanym miejscem pracy. 

Zapewne pojawia Ci się teraz, Drogi Czytelniku, zasadne pytanie: wszak to ludzie tworzą organizację, więc to oni decydują czy panuje w niej porządek czy chaos, czyż więc nie wystarczy zatrudniać tych ceniących sobie porządek? Oczywiście, pierwotne źródło porządku leży w naszych głowach - jak bardzo hołdujemy porządkowi, tak kształtujemy przez zachowania nasze otoczenie. Ale właśnie dlatego, że system organizacyjny jest czymś więcej niż prostą sumą zachowań tworzących go ludzi - nie wystarczy banalna wymiana pojedynczych pracowników. System to nie tylko zachowania, ale również cele organizacji, jej historia, otoczenie, procedury, wartości, ukryte schematy. Znacznie więc bardziej prawdziwa jest teza, że zdrowe organizacje przyciągają zdrowych ludzi, a w organizacjach, gdzie dominuje chaos łatwiej się odnaleźć tym, którzy przywykli do chaotycznego i nieprzewidywalnego sposobu funkcjonowania. Wątek ten pojawi się w rozdziale poświęconym zależności między systemem rodzinnym a systemem pracy. 

Cykl poświęcony kluczowym zasadom systemów rozpoczynam od wartości porządku, bowiem to ona decyduje najsilniej o dynamice panującej w organizacjach. W następnym rozdziale opowiem o drugiej kluczowej zasadzie systemów - przynależności.

Autor:
Autor: Paweł Dębek

Paweł Dębek

debek.pawel@gmail.com


psycholog - coach, terapeuta, trener - www.paweldebek.pl
Inne wpisy autora:

Powiązane Artykuły

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!


Wydarzenia Zobacz Więcej