HRownia | 2018-02-13

Badanie Wskaźniki HR - zmierz i porównaj z rynkiem absencję, rotację i efektywność pracy!

Badanie Wskaźniki HR - zmierz i porównaj z rynkiem absencję, rotację i efektywność pracy!

 

Firma Sedlak & Sedlak rozpoczęła badanie WskaźnikiHR 2018, w którym, jak co roku, mierzy wszystkie istotne obszary zarządzania personelem. Już po raz czwarty ustali dla Państwa poziom rotacji, przeciętną liczbę dni absencji chorobowej czy rentowność nakładów na wynagrodzenia. Uczestnicząc w tym badaniu, będą Państwo mogli porównać z innymi firmami 43 wskaźniki, w tym:

 

 • 16 wskaźników fluktuacji,

 • 8 wskaźników absencji,

 • 13 wskaźników efektywności pracy,

 • 6 wskaźników szkoleń.

 

 

Na czym polega badanie?

Krok 1. Prosimy Państwa o uzupełnienie pliku excel z 48 pytaniami. Odpowiedź na większość z nich bez problemu znajdą Państwo w swoim systemie kadrowo-płacowym.

Krok 2. Dokonujemy analizy danych i obliczamy wskaźniki.

Krok 3. Weryfikujemy otrzymane dane.

Krok 4. Przekazujemy Państwu raport.

 

 

Jakie korzyści daje udział w badaniu?

 • Niższa cena raportu. Uczestnicząc w badaniu otrzymają Państwo raport od 45% do 80% taniej niż pozostałe firmy.

 • Możliwość porównania własnych wyników z konkurencją.

 

 

W czym pomocny jest Raport wskaźnikiHR?

 • Uzyskanie danych o rynku i firmie. Uczestnicząc w badaniu dowiedzą się Państwo np. czy poziom rotacji w Państwa firmie jest wyższy niż wśród innych firm działających w Państwa branży lub regionie.

 • Optymalizacja kosztów. Zdiagnozowanie takich problemów jak wysoka absencja, rotacja czy przedłużające się kosztowne rekrutacje, może być początkiem ograniczania kosztów.

 • Efektywniejsze planowanie i zarządzanie. Informacja na temat czasu potrzebnego na rekrutację specjalisty pozwoli oszacować, ile czasu potrzebuje organizacja na stworzenie zespołu do nowego projektu. Z kolei dane na temat udziału kosztów pracy w kosztach operacyjnych umożliwią racjonalizację kosztów zatrudnienia.

 • Ustalenie obszarów do doskonalenia. Porównanie z rynkiem pozwala na szybkie ustalenie luk w efektywności działania przedsiębiorstwa. Samodzielne ustalenie, że każda złotówka zainwestowana w wynagrodzenia pracowników przynosi X PLN więcej zysku niż rok wcześniej jeszcze niewiele mówi. Zmiany te mogą wynikać ze wzrostu koniunktury, a nie faktycznych sukcesów organizacji. Dopiero zestawiając własne wyniki z wynikami firm o podobnym profilu jesteśmy w stanie ocenić, czy nasze wyniki są skutkiem podjętych przez nas działań.

 • Możliwość oceny podejmowanych dotychczas działań. Całościowa analiza różnorodnych wskaźników z zakresu fluktuacji, absencji czy efektywności pracy pozwala ocenić skuteczność podjętych działań. Zestawiając ze sobą różne wskaźniki, np. średniej płacy i wskaźnika rezygnacji oraz porównując ich wartości z rynkiem, firma jest w stanie ocenić czy obowiązujące stawki płac nie zachęcają pracowników do rezygnacji z pracy.

 

Więcej informacji uzyskać można pod adresem: https://wskaznikihr.pl/strona/badanie 

Autor:
Autor: HRownia

HRownia

Hrownia

redakcja@hrownia.pl

Inne wpisy autora:

Powiązane Artykuły

To już koniec studiów. Prognozujemy następcę
2018-04-10
Jak przyciągnąć uwagę rekrutera?
2018-03-15
Model ARTE - Zarządzanie kolegami z zespołu
2018-02-13
Ogłoszenie IT - jak napisałby je programista?
2018-02-06

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!


Wydarzenia Zobacz Więcej