HRownia | 2018-02-13

Model ARTE - Zarządzanie kolegami z zespołu

Model ARTE - Zarządzanie kolegami z zespołu

 

Model ARTE

Nazwa tego stylu zarządzania pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: Authority, Rules, Team, Equlibrium. Każde z nich stanowi maksymę kluczową dla jednej z zasad zarządzania zespołem, złożonym z dawnych kolegów lub pracowników, zajmujących dotychczas to samo stanowisko, co ich świeżo awansowany lider.

 

Authority (autortyet)

Autorytet nie wiążę się z cechą posiadaną przez przełożonego – jest to sposób postrzegania go przez jego podwładnych. W wypadku, w którym menedżer musi zarządzać swoimi byłymi kolegami, nie może on korzystać jedynie z autorytetu formalnego, musi zapracować na to, by jego podwładni uważali go za osobę godną zaufania oraz kompetentną. Jest to szczególnie istotne w przypadku zespołu złożonego z pracowników wywodzących się z pokolenia Y, dla których autorytet jest ściśle związany z kompetencjami przywódcy. By być postrzeganym poprzez pryzmat autorytetu, lider musi wykazać się szeregiem różnych cech, do których należą:

 • Pewność siebie – jego postawa musi świadczyć o tym, że wierzy w swoje możliwości, lecz nie przecenia ich. Mowa ciała nie powinna zdradzać żadnych wahań oraz wątpliwości tak, by budził on zaufanie innych
 • Wiarygodność – menedżer musi czuć się swobodnie w obszarze, którym zajmuje się jego zespół, używać branżowego języka oraz sprawiać wrażenie osoby obytej z tematem jego pracy.
 • Stałość – wizerunek menedżera nie powinien być zmienny. Jego zachowanie i ubiór zawsze powinny być dopasowane do sytuacji.
 • Wysokie umiejętności organizacyjne – menedżer powinien panować nie tylko nad sytuacją w jego zespole, ale także dobrze zarządzać swoim czasem, trzymać swoje emocje w ryzach oraz być elastycznym w działaniu
 • Dystans do siebie i swoich ograniczeń – menedżer nie może obrażać się na swoich pracowników czy traktować ich działań związanych z pracą personalnie. Musi pamiętać, że w relacjach służbowych nie ma miejsca na negatywne emocje.

 

Rules (zasady)

Rozpoczynając pracę z nowym zespołem, nawet jeśli złożony jest ze znanych już liderowi osób, warto jasno określić zasady, na jakich oparta będzie ich relacja. Pozwoli to szefowi jasno wyznaczyć ramy oraz sposób interakcji z pracownikami. Przedstawiając je swojemu zespołowi na spotkaniu inauguracyjnym, warto posłużyć się następującym pięciostopniowym modelem:

 1. Omów temat spotkania oraz opisz swoje intencje, przedstaw swoim byłym kolegom powód zwołanego zebrania.

 2. Wyznacz cele, do których realizacji będziecie wspólnie dążyć. Opowiedz podwładnym o tym, jak wyobrażasz sobie waszą współpracę i co chcesz osiągnąć.

 3. Wyznacz ramy waszych interakcji. Warto opisać swoje oczekiwania dotyczące praktycznej strony waszej relacji. Najlepiej posłużyć się tutaj przykładami i mówić o konkretach. Postaraj się, by twój wywód nie posiadał zabarwienia protekcjonalnego, bądź dokładny i profesjonalny.

 4. Powiedz, na jakich zadaniach szczególnie ci zależy. Opisz to, jak powinna wyglądać idealna postawa, której spodziewasz się po swoich pracownikach. Powiedz, na jakich rzeczach ci zależy, a których wolałbyś unikać.

 5. Zakończ pozytywnym akcentem. Postaraj się zachęcić innych do wejścia z tobą w dialog, tak by wszyscy byli usatysfakcjonowani waszą przyszłą współpracą. Poznaj oczekiwania zespołu i wyjdź im naprzeciw.

 

model ARTE - zarzadzanie kolegami z zespolu

 

Team (zespół)

Nowy szef powinien być skoncentrowany na swoim zespole i jego potrzebach, a nie na własnym wizerunku i jego odbiorze. Profesor Robert Sutton z uniwersytetu Stanforda, sformułował teorię, w myśl której, im bardziej szef jest zaaferowany swoimi problemami i wątpliwościami, tym większą uwagę zespół na nie zwraca, w wyniku czego rośnie tendencja do interpretowania zachowań lidera w sposób negatywny. By tego uniknąć, lider powinien dbać o to, by jego zachowania były zgodne z poniższymi zasadami:

 • Przewidywalność: jasno określone zasady oraz harmonogram pracy pozwalają skupić się na praktycznej stronie zarządzania zespołem. Ważne jest, by pracownicy mieli pełną informację na temat swoich zadań i byli przygotowani na wszystkie zlecane im zadania.
 • Zrozumienie sytuacji: nie wystarczy jednak, by pracownicy wiedzieli, czego się spodziewać. Powinni także rozumieć powody, dla których podejmujemy konkretne decyzje. Dlatego też powinniśmy wskazywać na znaczenie naszych działań dla realizacji celów długoterminowych i dbać o to, by rozumiano nasze motywację.
 • Poczucie kontroli nad wydarzeniami: zadbaj o to, by członkowie zespołu mieli przestrzeń na podejmowanie decyzji. Większe zadania postaraj się dzielić na mniejsze części, tak by mieli oni poczucie, że odnoszą sukcesy i ich praca ma znaczenie
 • Współczucie: Dobry lider musi umieć wczuć się w sytuację członków zespołu, pamiętaj, że oni także są ludźmi i mają swoje dążenia i ambicje.

Te kroki mają na celu skupienie uwagi zespołu na jego celach, a nie osobie lidera. Pozwoli to na uniknięcie drobnych, jak i większych konfliktów i ułatwi realizację zadań długoterminowych.

 

Equilibrium (równowaga)

Nie możemy zapominać o tym, że z naszymi nowymi podwładnymi łączą nas często dosyć zażyłe relacje, które tworzyły się w toku wspólnej pracy na podobnych stanowiskach. Jeżeli nagle zapomnimy o wspólnej przeszłości i zaczniemy jedynie rozdzielać innym zadania, świeżo upieczeni podwładni mogą poczuć się zdradzeni. Należy więc spróbować znaleźć równowagę pomiędzy zachowywaniem dobrych relacji z byłymi kolegami i koncentracją na zadaniach. Jako szef masz swoje prawa – możesz stawiać swoim podwładnym oczekiwania, wyrażać swoje potrzeby oraz oceniać podwładnych, dyskutować z pracownikami o ich obowiązkach. Ważne jest, by pamiętać o swoich prawach i egzekwować ich przestrzeganie. Jeżeli będziemy zbyt pobłażliwi, wydajność pracowników może spaść, gdyż będą postrzegać nas bardziej jako kolegę niż przełożonego. Zbyt restrykcyjne podejście może sprawić, że zrazimy do siebie pracowników, co będzie miało przełożenie na ich efektywność oraz atmosferę w biurze. Dlatego też tak kluczowa jest świadomość własnych praw.

Temat budowania autorytetu zostanie poruszony szerzej na szkoleniu:

http://www.projektgamma.pl/szkolenia-otwarte/menedzerskie/budowanie-autorytetu

 

Autor:

Michał Wasilewski

Dyrektor ds. rozwoju w firmie Gamma

www.projektgamma.pl | www.gammadiscover.pl | www.szkoleniaeksperckie.pl

Inne wpisy autora:

Powiązane Artykuły

To już koniec studiów. Prognozujemy następcę
2018-04-10
Jak przyciągnąć uwagę rekrutera?
2018-03-15
Badanie Wskaźniki HR - zmierz i porównaj z rynkiem absencję, rotację i efekt ...
2018-02-13
Ogłoszenie IT - jak napisałby je programista?
2018-02-06

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA!


Wydarzenia Zobacz Więcej